Du kan designe trivsel i folkeskolen og på skoletoiletterne

Du kan tale og du kan føle, når du har et problem. Du kan også skælde ud eller skrive en sur besked på intranettet. Men du kan også forsøge at gøre noget ved problemet. Prøv at elsk dem du er irriteret på og hjælp dem med en løsning.

Lykke Mejdal Jensen, lærer på Bagsværd Kostskole og Gymnasium skriver om skoletoiletter og hvordan hun i samarbejde med eleverne har får større trivsel. Ved et tilfælde fandt jeg denne artikel og blev ganske glad.

Lækre skoletoiletter – lad brugerne drive innovationen

Det er i hvert fald, hvad eleverne i 5.klasse på Bagsværd Kostskole og Gymnasium har oplevet efter bare et halvt år med faget Innovation på skemaet
Klamt, ulækkert og stinkende er ofte ord, der er forbundet med skoletoiletter. Det er ikke bare ubehageligt, men det kan i sidste ende gå ud over elevernes skolegang. Mange undersøgelser påviser en uheldig sammenhæng mellem dårlige toiletforhold og børns mistrivsel pga. inkontinens eller forstoppelse. ”Desværre finder man det ikke kun på gamle og nedslidte skoler – de dårlige toiletforhold havde også ramt vores kære skole i Bagsværd”, siger Maria Kruse, som er lærer i innovation på Bagsværd Kostskole og Gymnasium. ”Men i stedet for at lide, har vores to 5. klasser taget sagen i egen hånd. I løbet af dette skoleår har 5.a og b arbejdet med et innovativt forløb under overskriften: ”Rene, brugbare toiletter for alle”, afslutter Maria Kruse

Læs også hvordan skoletoiletter bliver løst på Frederiksberg

Innovationsforløbet startede med, at eleverne sikrede sig, at de havde et fælles udgangspunkt. De undersøgte, hvilken holdning skolens øvrige elever havde til toiletterne på skolen. Desværre var der bred enighed om, at toiletforholdene var i en ringe tilstand. Dette til trods for, at skolen havde sat ind med ekstra rengøring i løbet af dagen. Til gengæld var der ikke enighed om, hvilket problem der var værst.

DR viser et projekt som er udviklet af Brave

Dette gav anledning til næste fase. Problemgenkendelse og en prioritering af problemerne. Her opdagede klasserne, at lyde og lys har større betydning, end de først antog. Begge elementer kan øge eller mindske trygheden. Det er aldrig rart, når der fx er lydt eller for mørkt på et toilet. Allerede her blev gode løsninger fundet og noteret. Andre af de identificerede problemer skyldtes elevers uhensigtsmæssige adfærd.

For at finde løsninger herpå fik eleverne hjælp af adfærdsdesigner Ashley Brereton fra firmaet Brave, som introducerede dem for begrebet nudging. I nudging arbejder man på at give ”et kærligt puf i den rigtige retning” uden løftede pegefingre. I dette eksempel kunne det være at opsætte større skraldespande, så man undgår papir på gulvet, at flytte spejlene ud i gangen i stedet for at have dem inde på toiletterne, så der ikke opstår kø til toiletterne, bare fordi der skal sættes hår osv.

Med den viden de havde samlet her, blev eleverne bedt om at lave en skitse til verdens værste toilet. Der kom mange ”dårlige” ideer til, hvordan toiletter kan indrettes. For eksempel at sæbedispenseren er placeret meget langt væk fra håndvasken eller, at toiletpapiret er placeret tre skridt fra toilettet.
Nu vidste eleverne, hvad de skulle undgå. De fandt tommestokken frem og målte toiletterne op, så modellerne kunne laves i de rette målestoksforhold. Elevgrupperne gik derefter i gang med at bygge små modeller og indrette toiletterne med de elementer, de havde lært. Herefter forberedte eleverne 1 minuts oplæg, som forklarede, hvilke overvejelser de havde gjort, og hvilke løsninger de havde fundet på de forskellige problemer. Inden de var helt klar til at fremlægge projektet for skolens ledelse, gav eleverne hinanden feedback både i forhold til de valgte løsninger, men også i forhold til deres måde at fremlægge på.

Vinder af Hygiejneprisen i folkeskolen

Det var en begejstret ledelse, eleverne mødte. Det var helt tydeligt, at elevernes ideer var yderst velovervejede, gennemtænkte, brugervenlige og realistiske. Næste trin lå udenfor elevernes rækkevidde, da budget og ønsker skulle fremlægges og vurderes af bestyrelsen.

Nudging i folkeskolen

Inden 5. klasserne gik på sommerferie, modtog de den særdeles gode besked fra rektor: Deres ønske om nye toiletter vil i løbet af sommerferien blive en realitet – og det bliver ud fra deres ideoplæg og deres modeller!

Det har været et meget udbytterigt forløb, hvor eleverne har fået mange gode arbejdsprocesser ind under huden. De har ved hjælp af yderst brugbare metoder indenfor innovation oplevet, hvordan selv store problemer, som har stået på i rigtig mange år og som har været uløselige for selv de voksne omkring dem, kan løses og blive håndterbare og overskuelige

På skolen glæder man sig over, at eleverne ved skolestarten i august kunne tage toiletterne i brug og over, at deres store innovative forløb ”Rene, brugbare toiletter for alle” blev en succes.

Skrevet af Lykke Mejdal Jensen, lærer på Bagsværd Kostskole og Gymnasium

Du kan downloade artiklen her: Lykke og skoletoiletter


#nudging
#skoletoiletter

 

En god sælger byder på kage

Kloge beslutninger kræver energi

Er du sælger og skal du tale med en kunde eller arbejder du i et jobcenter og har brug for at borgerne tager gode beslutninger? Så kan det være du skal byde på en kop kaffe og kage.

Hos Brave tilbyder vi altid en kop kaffe og en lille kage. På en god dag er der også frugt og te. Er det bestikkelse af vores kunder? Næh, tværtimod. Vi ønsker at de skal tage gode beslutninger. Ovenstående billede er en af de gode dage – hvor der er lidt mere frugt end kage!

Adfærdsforskning viser vejen

Adfærdsforskning har vist at de bedste beslutninger kommer når mennesker har spist og fået en lille pause. Et af beviserne er en undersøgelse af dommere som skal dømme i sager. Dommere skal jo per definition være meget rationelle mennesker og deres beslutninger skal jo ikke variere om de har fået kaffe eller ej. En dommer skal træffe gode beslutninger og ikke alene gode beslutninger, de skal også være helt efter loven.

Alligevel er resultatet at du altid skal bede om at få din dom enten om morgen, efter frokost eller lige efter eftermiddagspausen. Her får du den mest velovervejet dom.

Alternativt kan du selvfølgelig arbejde med manipulation og gøre dine kunder eller borgere beslutningstrætte. Så er adfærdsmodellen at udsætte dem for mange valg. Når de er udmattet nok og de ikke får pause, vådt eller tørt, så tager de fleste mennesker det valg, du bestemmer!

Denne udmattelsestrategi er især kendt når fagforeninger skal forhandle med erhvervslivet eller når Konklaven skal vælge en ny pave. Så er Konklavet låst inde indtil der kommer hvid røg op af skorstenen og der er valgt en ny pave.

Læs om pavevalg og udmattelsesprocessen der kan vare helt op til 2 år og ni måneder.

Kloge beslutninger kommer af god energi og en pause. Så det kan være du skal overveje indføre kage og kaffe til dine gæster. Det kunne være en god ide i jobcenteret, i banken og andre steder, hvor du vil have kunderne til at tage gode beslutninger.

Her får du forklaringen fra adfærdsforsker Jonathan Levav:

Forstå menneskers beslutninger

Flere gange om året afholder vi kursus i nudging og adfærdsdesign. Det handler om at forstå mennesker og deres beslutninger. Så kan du hjælpe mennesker med at tage kloge beslutninger:

Se hvordan du kan deltage i en nudgingworkshop

Skrevet af
Ashley Brereton
Telefon: 50564248
E-mail: ashley@brave.dk

Andre historier om adfærd og nudging:
Mad gør glad og fastholder unge i uddannelse
Du tror du leverer god service – men det passer ikke

Nul arbejdsulykker, kan det lade sig gøre med nudging?

Forståelse af mennesker kan skabe færre arbejdsulykker med nudging.

Vil du også gerne være bedre til at skabe færre arbejdsulykker? Hos Procurator a/s afholder Ashley foredrag om, hvordan man nudger til nul ulykker. Det er en spændende temadag. Der kommer massere af repræsentanter fra byggeriet, kontor og trafik. Du er også velkommen til at høre om nul ulykker. Her kan du også møde Pete Kines, seniorforsker og Cand.psych., ph.d. ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) og René Kofod fra RESC – Redning i naturtro omgivelser.

Invitationen kan du læse her:

https://www.procurator.net/…/temadag-visionen-om-0-ulykker-…

– Glæder mig til at se dig d. 10/10 2018.

I firmaet Brave arbejdes der med adfærdsdesign og nudging.

Skrevet af
Ashley Brereton
Telefon: 50564248
E-mail: ashley@brave.dk