Tag: hvad er nudging

Nudging i produktion og industrivirksomheder

De hårde bananer i produktionen skal nudges

De store drenge i klassen har brug for nudging. Det er bevist, at de ældre er mindre modtagelige for påbud, restriktioner og straf. Dette afspejles især i produktionsmiljøer. Nudging er nøglen til færre ulykker i produktionsvirksomheder.

Workhop og uddannelse om arbejdsmiljø 

I produktionsvirksomheder er de gamle medarbejdere mere immune over for nye tiltag omkring sikkerhed på arbejdspladsen. De er jo netop det levende bevis på, at man kan arbejde 40 år på arbejdspladsen, uden at der sker noget. ”Se blot på mig”.

40.000 arbejdsulykker i Danmark

Men den dag at medarbejderen er uopmærksom eller der sker en ændring i produktionsmiljøet, da risikerer han/hun en ulykke – så bliver de til en blød banan, med såret stolthed og det der desværre er værre.

Nudging i produktionsvirksomhed med stykgods giver sikkerhed

Nudging i produktion giver sikkerhed

Nudging i produktion og industrivirksomheder handler om at få mennesker til at bevæge sig sikkert på arbejdspladsen. En typisk produktionsvirksomhed der arbejder med batchproduktion eller stykgods har mange skiftende rutiner.

Hvad er nudging?

Det betyder at produktionsområdet ændrer sig dynamisk. Det rutineret personale kan måske bevæge sig sikkert omkring. Men pludseligt støder de på det uforudsigelige eller de som de fleste, har et smalt fokus på en ting af gange. De har ganske enkelt ikke mentalkapacitet til at se det store overblik.

Han var klar over, at han skulle passe på de mange slanger der lå på gulvet. Der lå meget synlige røde slanger over hele fabriksgulvet. Forsigtig åbner han døren. Løfter foden over de første slanger. Men slå hovedet noget så eftertænksomt på undersiden af batchtanken, som stikker lidt ud fra loftet.

Medarbejderen er særlig agtpågivende. Han tænkte i sin egen sikkerhed. Men dette eksempel fra en producent viser blot, hvor lidt der skal til for, at vi mennesker kommer ud for en ulykke.

Nudging i produktion giver mere sikkerhed

Inden for nudging og adfærdsdesign forstår vi, at vi mennesker har begrænset opmærksomhedsressourcer. Vi kan ikke tænke hele tiden og vi er i virkeligheden ikke særlige gode til at multitaske. Vi har et snævert fokusområde og det kræver energi at tænke og være opmærksomme hele tiden.

Deltag i en workshop om nudging og lær hvordan du får færre ulykker i produktionen

En fysiologisk forklaring på vores manglende evne til at tænke hele tiden er, at vores generation af mennesker har en over 200.000 år gamle hjerne. Den alene optager 20% af alt den energi du spiser i løbet af dagen.

Massere af sociologiske forsøg har vist, at vi kun kan tænke på få ting af gangen. Derfor glemmer vi nøglerne eller må springe af toget for at “klippe” billetten.  I produktionen glemmer vi sikkerhedsbrillerne eller glemmer at advare om at gulvet er vådt. Så har vi ulykken.

Nul arbejdsulykker på arbejdspladsen med nudging

Grundlæggende kan du uddanne personalet til at gøre det rigtige. Du kan også reaktivt beskrive farlige områder eller dårlig adfærd. Du kan diskutere det i grupper. Procedurer og forsigtighed kan skrive på internettet og du kan sætte plakater op. Men du kan ikke dressere mennesker til at huske alle budskaberne. Du kan heller ikke forhindre dem I at fejle. Det er derfor du skal begynde at interessere dig for nudging og adfærdsdesign i forbindelse med industri og produktion.

Et sikkert arbejdsmiljø

I praksis har Ashley arbejdet med forebyggende vedligehold i bla. Arla Foods og flere fabrikker hos Rockwool. Desuden har han erfaring fra byggepladser og batchproduktion, samt logistik.

Skrevet af
Ashley Brereton

Telefon: 50564248
E-mail: ashley@brave.dk

 

Foredrag om mennesker og begrebet nudging & adfærdsdesign

Foredrag om nudging og adfærdsdesign. Book Brave til dit personaleforedrag om nudging og få et dybt kik ned i hjernen på mennesket. Når du er kommet godt ned i hjernebarken, opdager du en befrielse. Du er lidt mærkelig, det ved du godt. Men heldigvis opdager du også at dine kollegaer er lidt tosset på den gode måde og alle dem ude på gaden ikke er rigtig kloge. Det er sandt.

Et foredrag om mennesker: Vi er alle samme tosset.

Hvis jeg ikke allerede nu har mistet dig og du har kastet med hovedet og tænkt – det er ikke sandt. Så vil jeg invitere dig med på et lille videnskabelig adfærdsforsøg. Så kan du se om: ”Vi er alle sammen tosset”.

Se de over 5 forskellige foredrag du kan få i din organisation

Dette sociale eksperiment udført af Solomon Asch allerede tilbage i 1950 viser, hvor lidt vi stoler på os selv som mennesker og hvordan vi følger alle de andre. Her er en moderne udgave i farver, da jeg regner med at den unge generation af læsere ikke er vandt med sort-hvid tv.

Indholdet af denne film er fantastisk. Prøv at udføre det samme eksperiment i S-toget. Stil dig ved den dør der ikke vender mod perronen. Langsomt vil du se at alle de ”nye” passagerer vender samme vej som dig. Dette gælder naturligvis ikke hverdagspendlerne. Nogle af dem er endda så flinke og fortæller, at togdøren åbner på den anden side.

Se hvornår du kan komme på vores spændende uddannelse i nudging og adfærdsdesign

Lige som på filmen, så virker det ikke hver gang, men næsten. Jeg tager S-toget imellem Vesterport station og Hovedbanegården. Se om du kan reproducere forsøget på denne strækning.

Foredrag der kommer tæt på virkeligheden

Ja, nu har du haft lidt sjovt. Men hvad skal du bruge den nye viden til? Dette er et bevis på ”follow the herd” tanken. At vi mennesker opfører os som får. Vi elsker at gøre det de andre gør. Selv når vi bliver i tvivl og begynder at tvivle på vores egen selvopfattelse. Det kan tydeligt ses af filmen.

Tror du stadig ikke rigtigt på dette forsøg. Så tænk på din sidste ferierejse. Hvilken restaurant tog du, den med mange mennesker eller den, som var tom?

Hvad er nudging, sjove og teoretiske definitioner

Foredragsholder Ashley Brereton

Hos Brave anvender vi viden om menneskepsykologi til f.eks. at hjælpe med navigation på skoler, rådhuse og borgercentre og biblioteker.

Det er forklaringen på, at der nogle steder er fodspor hen til en skraldespand. Det er også forklaringen på, hvordan du vha. f.eks. en ganske simpel planteafskærmning kan samle mennesker et helt bestemt sted og dermed tiltrække flere mennesker.

Follow the herd eller social konformitet, som det også hedder, er et kraftfuldt værktøj. Har du en restaurant uden kunder, så kald på dine venner og fyld restauranten. Så kommer kunderne. Prøv at købe annoncer og se om du kan få den samme effekt?

Når jeg holde foredrag om nudging og adfærdsdesign til personalemøder, er målet at få teori ned på et praktisk plan. Jeg peger på problemer i hverdagen. Så får tilhørerne bedre mulighed for at forestille sig hvordan nudging og adfærdsdesign vil virke for dem.

Ashley Brereton

Et foredrag om den virkelige, virkelige verden

Jeg har en ven som ville imponere nogle forretningsforbindelser fra Israel. Men på kontoret i Danmark var der næsten intet personale. Derfor indkaldte han 12 studerende der sad og læste lektier. De sad der, hvor der før var tomme arbejdsborde. Kunden var imponeret over størrelsen af virksomheden (Håber ikke min ven læser dette – det er fortalt i alt fortrolighed).
Nu er det ikke kun min ven som kender dette sociale instrument. Måske har du hørt om begrebet Tordenskiolds soldater. Tilbage i historien skulle Tordenskiold (Dansk søhelt) advare den svenske konge om at angribe København.

Kom på kursus og nudgingkonsulent og få redskaberne til at ændre adfærd på mennesker.

Derfor lod han sine soldater marchere på kryds og tværs af byen Marstrand i 1719, således at en svensk officer fik indtryk af at Tordenskiolds styrker var langt større, end de faktisk var. Den gamle historie kan virke fjollet, set med dagens øjne. Men det samme taktik Nord Korea anvender. De har en stående hær på 1,1 millioner soldater. De står og venter på krigen.

Det er samme psykologiske effekt vi anvender hos Brave, når vi en gang imellem skriver (sandheden) at vi har afholdt over 500 foredrag i nudging og adfærdsdesign. – Du skulle prøve et foredrag om nudging og adfærdsdesign. Det er interessant, fagligt og lidt sjovt.

Tænk hvis jeg skriver til dig og siger. Jeg har aldrig holdt et foredrag. Vil du gerne have et foredrag om nudging og adfærdsdesign? – Det ville give samme effekt som den tomme restaurant. I stedet vil jeg fortælle om alle de mennesker, der allerede har deltaget i foredraget. – Det giver stor effekt.

Skrevet af
Ashley Brereton

Telefon: 50564248
E-mail: ashley@brave.dk

Nudging uddannelse giver nyt redskab for ledelsen

Brug videotesten og skab resultater

Kan den styrkede pædagogiske læreplan, nudges igennem hos personalet? 

Medarbejderne er trætte af reformer og har for lidt tid.
Igennem 2 dage fik vi lejlighed for at diskutere, hvordan du kan påvirke mennesker. Hvordan du kan give dem et skub i den rigtige retning?

Grundstenen er at designe den nye hverdag. Dette står i stærk kontrast til at tale meget.

Sådan virker en workshop i nudging

Lederne for dagplejen blev udfordret og det samme gjorde vi her i Brave.

Livet i en dagplejeinstitution er ikke let. Derfor er det måske tid til at tænke i andre implementeringsstrategier, når der kommer nye reformer? En af metoderne kaldes Videotesten.

Hvad er videotesten?

Videotesten beviser, at din strategi virker

Citater fra vores nudging kursus

Det der overraskede mig ved tanken bag nudging og adfærdsdesign er, at du skal arbejde meget mere med observation af personalet, end at tale med dem.

Nu vil jeg gå hjem og tænke i at designe hverdagen. Hvordan kan jeg gøre det nemt for mine medarbejdere at gøre det rigtige – det er en anden måde at tænke på.

Jeg har dygtige medarbejdere. De kan tænke selv. Men nu forstår jeg bedre, at det de har de ikke overskud til, i en presset hverdag. Designtankegangen giver nye måder på at løse problemer på.

Definition af nudging

Hvad kan nudging og adfærdsdesign bruges til?

  • Danske sygehuse anvender det, således at patienterne kommer hurtigere til lægen
  • Skat anvender det, når de skal have unge til at interessere sig for Skat.
  • Mærsk anvender det for at mindske arbejdsulykker.
  • Folkeskolen anvender det til at skabe bedre trivsel. Se hvordan vi har gjort det på skoler på Frederiksberg
  • DSB anvender det til at forhindre kunderne i at gå for tæt på sporet.
  • Københavns Lufthavn bruger det til at reducere flyforsinkelse.

Nudging foredrag hos dig

Vil du og din kollegaer blive klogere på mennesker og hvordan du forandrer deres adfærd?  Vi giver dig viden, værktøjer og øver dig i processen, så du/I kan arbejde med nudging, adfærd og forandringsledelse i praksis. Book et nudging foredrag hos dig.

Kontakt Brave

Telefon: 50564248
E-mail: ashley@brave.dk