Hvad betyder et nudge?

Her får du en dansk definition af nudging. Du får en kort forklaring på nudging og introduktion til nudging teori. Definition af Nudging kan forklares på et højt teoretisk niveau eller mere jordnært. Her får du en populær definition på nudging og referencer til den originale definition af nudging, samt vores fortolkning.

Definition af nudging. Hvad er nudging?

Nudging handler om at få folk til at ændre adfærd. Moderne adfærdsforskning er i gang med at besvare, hvorfor vi mennesker har så svært ved, at gøre det rigtige, selv om vi har alt den information vi behøver til, at gøre det rigtige. For eksempel ved de fleste mennesker, at:

  • de skal dyrke motion
  • de skal spise sundt
  • de ikke skal smide affald på gader og stræder
Mange mennesker vil gerne gøre det rigtige. De har gode intentioner om, at følge de mange råd, men ofte bliver det ved intentionen. Der er meget affald på gaderne og mange mennesker lever usundt. De er ikke onde mennesker, der er blot så meget vi mennesker skal tage stilling til i løbet af dagen. Det er svært at være det perfekte menneske. Lær mere på vores Nudging uddannelse 

Et kærligt puf i den rigtige retning

Nudging bliver forklaret som et kærligt puf i den rigtige retning. Dette er en metafor. Et kærligt puf i den rigtige retning forklarer, at der er kærlighed til den, man gerne vil påvirke. Det er blot, et blødt puf henimod det, der er godt for det enkelte menneske. Med andre ord er der ikke økonomiske bonusordninger, straf, overvågning eller andre motivationer, som fremmer en bestemt adfærd. Et nudge tager udgangspunkt i, at det skal være godt for individet. Dvs. nudging er ikke, at få folk til at købe noget bestemt, eller på anden måde opnår noget for egen vinding skyld.

Se nogle eksempler på nudges.

Hvordan udtales nudging?

Definition af nudging. Kom på nudgingkursus hos Brave. Se mere på www.nudging.nu

Nudging” “Nudge

Definition på nudging

Den originale definition af nudging er udviklet af Richard Thaler og Cass Sunstein. Den anvendes i Wiki som definition på nudging.

Den originale definition på nudging
“A nudge, as we will use the term, is any aspect of the choice architecture that alters people’s behaviour in a predictable way without forbidding any options or significantly changing their economic incentives. To count as a mere nudge, the intervention must be easy and cheap to avoid. Nudges are not mandates. Putting fruit at eye level counts as a nudge. Banning junk food does not.”

Forstå nudging

Thaler og Sunstein er blevet kritiseret for ikke at have en skarp definition af nudging. Interview med Thaler uddyber hvordan et nudge skal forstås. Hvis du følger dette link får du et godt interview: Erhvervsavisen Forbes

Nudging og fejlbeslutninger

Nudging er sidenhen blevet beskrevet af Danial Housman og Bryan Wench (2010,126) Her er nudging ikke blot beskrevet ud fra et økonomisk incentive. Her kan der også være forventninger til oplevelser, forventning om straf og social udstødelse. Samtidigt understreges det at nudging er nødvendigt, fordi menneskes beslutningsproces er fuld af fejl.

Fejlbeslutninger

Nudges are ways of influencing choice without limiting the choice set or making alternatives appreciably more costly in terms of time, trouble, social sanctions, and so forth. They are called for because of flaws in individual decision-making, and they work by making use of those flaws

Nudging og valgarkitektur

Hansen arbejder med en udvidelse af begrebet nudging. I denne nudgingdefinition er der især fokus på de uperfekte mennesker og de irrationelle beslutningsprocesser, der skyldes menneskets måde at tænke på. Mennesker har mange fejlslutninger når de tænker. Tankeprocessen er ofte ureflekteret og automatisk. Beslutningen er hurtig og der konkluderes noget, ud fra en hurtig genkendelse proces. I Hansen definition af nudging er der især fokus på, at der skal være valgmuligheder. Et menneske skal med andre ord have mulighed for at afslå et nudge og tage et andet valg. For eksempel hvis du vil have, at der bliver spist mere frugt i virksomheden, så sætter du flot, frisk og forførende frugt på bordet. Men der skal også være en skål med slik. Så kan medarbejderen tage et aktivt valg. I faglitteraturen tales der om choice architecture som på dansk bliver til valgarkitektur. At der er et valg, er én af lakmusprøverne på, at vi arbejder med nudging. I nudging er der en stor grad af frivillig adfærd. Der er ikke tvang, økonomisk belønning, undervisning eller kontrol. Valgarkitektur

A nudge is a function of any attempt at influencing people’s judgment, choice or behaviour in a predictable way. Nudges are made possible because of cognitive biases, routines and habits in individual and social decision-making posing barriers for people to perform rationally in their own interests, and work by making use of those biases, routines and habits as integral parts of such attempts. Thus nudges amongst other things work independently of: forbidding or adding any rationally relevant choice options, changing incentives, whether regarded in terms of time, trouble, social sanctions, economic and so forth, or the provision of factual information and rational argumentation.

(Hansen et al,”Nudge and Libertarian Paternalism: Does the hand fit the glove?” 2015, p. 35)

Vores fortolkning af nudging?

Nudging handler i bund og grund om at hjælpe mennesker til at tage bedre beslutninger. Vi holder meget af overskriften på Thailer og Sunsteins bog om Nudge, og især den tilhørende undertekst. Her kommer den: “Nudge: Improving Decisions about Health, Wealth, and Happiness. Hos Brave har vi valgt en fri oversættelse der hedder:

Nudging handler om at hjælpe mennesker med bedre beslutninger om helbred, velfærd og livskvalitet.

Teksten fortæller hvorfor vi, i Brave, holder så meget af nudging. Vi er med til at lave en bedre verden for mennesker. Vi holder af nudging og vil meget gerne udvikle nye nudges i samarbejde med vores kunder. Vi tilbyder både korte foredrag, undervisning og workshops i virksomheden. Vi udvikler nudges inden for bl.a. sundhed, hygiejne, energi og CO2 besparelser, miljø og affald og sikkerhed på arbejdspladsen. Derfor vil vi gerne, diskuterer dit problem og undersøge, om vi kan nudge mennesker til en bedre adfærd, og en bedre verden.

Skrevet af Ashley Brereton

Telefon: 50564248

E-mail: go@brave.dk

Gratis online nudgingseminar

Modtag 9 gratis lektioner i nudgingGør som mere end 3000 andre og få redskaber til at forstå og arbejde med nudging og adfærd. I korte lektioner forklarer vi dig teorierne og du får eksempler på løsninger.
Modtag 9 gratis lektioner i nudgingFå redskaber til at forstå og arbejde med nudging. I korte lektioner forklarer vi dig teorierne og du får eksempler på løsninger.