Dit kursus i nudging og adfærdsdesign

Se alle vores aktuelle kurser

Se aktuelle kurser

Kursus i adfærdskommunikation
juni 12 onsdag

Kursus i adfærdskommunikation og nudging.København

Hvad siger andre om vores kurser og foredrag i nudging og adfærdsdesign?

Interessant foredrag omkring Nudging i praksis og teori. Ashley er god til at vinkle emnerne så alle kan relatere til det. Kan anbefales at tage forbi Brave og høre mere om Nudging

Søren Walsted

Tak for et dejligt inspirerende foredrag om Nudging. Det har født mange ideer, der skal ud og prøves af. Det er bestemt noget, jeg gerne vil arbejde videre med.

Lis Rita Lyngby Petersen

Fantastisk foredrag. En berigende ny måde at tænke/agere på. Har for nyligt hørt en udtalelse fra en socialpsykolog, som forsker på Cambridge. Han foreslår en psykologisk vaccine for at få os til, automatisk, at forholde os nøgternt til hvad man f.eks læser på de sociale medier. Men hvordan inkorporere man en sådan vaccine. Det har jeg efterfølgende tænkt meget over. Tror jeg er kommet svaret lidt nærmere efter foredraget på Aleris Hamlet i Århus. Det er jo netop en mulighed ved nudging. Yderst interessant og meget spændende.

Jane Skov

Kursus i adfærd og nudging

Uddannelse i adfærd, adfærdsdesign og nudging er meget handlingsorienteret. Det betyder, at du lærer at ændre adfærd og får en ny mental forståelse for, hvordan du påvirker andre mennesker i en helt bestemt retning.

En uddannelse i adfærd og nudging begynder med menneskepsykologi

En uddannelse i adfærd og nudging giver dig en god grundforståelse for adfærdspsykologi, det vil sige en forståelse for, hvordan hjernen fungerer, og de logiske og ulogiske beslutninger, vi tager som mennesker.

Når du forstår adfærdspsykologien, kan du begynde at påvirke mennesker. Nu har du bogstaveligt talt fundet de greb, der påvirker adfærd. Med adfærdspsykologi som udgangspunkt for dette kursus, kan du bagefter strække din viden i forskellige retninger, alt inden for:

 • – Ledelse,
 • – Kommunikation,
 • – Design,
 • – Sikkerhed,
 • – Trafik,
 • – Bæredygtighed,
 • og meget mere

Grundlæggende skal du forstå tre begreber og se en masse praktiske eksempler, så du kan træne dig selv til at tænke i adfærd, frem for følelser og traditionel kommunikation. Her får du en introduktion til hvad er nudging og hvad er adfærd og adfærdsdesign:

Et kursus i “Hvad er nudging?”

På ethvert kursus bliver du introduceret til nudging. Nudging handler om at opfordre mennesker til at gøre noget på en bestemt måde uden at være belærende, anvende straf eller bestikke sig frem til et resultat.

Nudging er en metode til at fremme dine budskaber, hvor du ikke fremmer konflikt, men du fremmer frivillighed. Frihed skal designes på en bestemt måde for ikke at indebære konkurrencer, belønning og andre former for adfærdspåvirkninger.

Læs: Hvad er nudging – definition af nudging

Kursus om “Adfærd og adfærdsdesign”

Adfærd og adfærdsdesign er igen en metode til at fremme en bestemt adfærd. Her anvender du viden om, hvordan omgivelserne kan påvirke mennesker, og udnytter den som et stærkt værktøj til at flytte adfærd hos mennesker på en meget effektiv måde. Resultaterne kan være meget kraftige og skal naturligvis anvendes med omtanke.

Læs også: Hvad er adfærd og hvad er adfærdsdesign

Kurser med masser af praktiske eksempler om adfærd

Du kan høste de gode metoder og adfærdsgreb fra de mange praktiske eksempler der vises på disse kurser. De praktiske eksempler giver dig inspiration til at løse dine udfordringer i hverdagen, når mennesker ikke gør det, du synes, de skal gøre.

Et kursus for både ledere og medarbejdere

At deltage i et kursus i nudging og adfærdsdesign kan være gavnligt både for ledere og medarbejdere af flere grunde. Her er nogle af fordelene ved at lære om adfærd og nudging:

 1. Øget effektivitet: Ved at lære om nudging og adfærdsdesign kan du identificere ineffektive adfærdsmønstre eller barrierer, der hindrer succes. Ved at anvende nudging-teknikker kan du designe miljøer, processer eller produkter, der opfordrer til ønsket adfærd og hjælper med at øge effektiviteten.
 2. Bedre beslutningstagning: Nudging og adfærdsdesign kan hjælpe med at forbedre beslutningstagningen både på individuelt og organisatorisk niveau. Ved at forstå, hvordan mennesker reagerer på forskellige incitamenter og designelementer kan du skabe et miljø, der fører til bedre og mere informerede beslutninger.
 3. Produktdesign og markedsføring: Læring om adfærd og nudging kan være værdifuld inden for produktdesign og markedsføring. Ved at forstå, hvad der motiverer forbrugere til at købe eller bruge bestemte produkter eller tjenester, kan du designe dem på en måde, der appellerer til deres adfærd og opfordrer til handling.
 4. Forandringsledelse: Nudging-teknikker kan være nyttige i forandringsledelse ved at hjælpe med at skabe en smidig overgang og accept af forandringer i organisationen. Ved at bruge nudging kan du gøre det lettere for medarbejdere at tilpasse sig nye rutiner eller adfærdsmønstre.

Disse eksempler illustrerer, hvordan forståelse af adfærd og nudging kan anvendes i forskellige sammenhænge til at skabe ønsket adfærd og forbedre resultaterne både som leder og medarbejder.

Når man som leder ønsker at ændre på andre menneskers adfærd, kan der være nogle udfordringer og problemer, der opstår. Her er nogle eksempler på udfordringer, der kan opstå, og hvordan nudging og adfærd kan være nyttige som ledelsesredskaber:

 1. Modstand mod forandring: Mange mennesker har en naturlig modstand mod forandringer og kan være skeptiske over for at ændre deres adfærd. Her kan nudging bruges til at skabe små, gradvise ændringer, der er nemme at acceptere og implementere. For eksempel kan du bruge positiv forstærkning og belønninger for at motivere medarbejdere til at ændre deres adfærd og opnå ønskede resultater.
 2. Vaner og rutiner: Mange mennesker handler baseret på indgroede vaner og rutiner, som kan være svære at ændre. Nudging kan bruges til at bryde dårlige vaner og etablere nye og mere ønskede adfærdsmønstre. For eksempel kan du bruge visuelle påmindelser eller ændre det fysiske miljø for at guide medarbejdere mod nye adfærdsmæssige valg.
 3. Manglende motivation: Nogle gange kan manglende motivation være en udfordring, når man ønsker at ændre adfærd. Her kan nudging bruges til at øge motivationen og engagementet hos medarbejderne. Det kan være ved at skabe incitamenter, der appellerer til deres personlige interesser eller ved at tilbyde belønninger, der er knyttet til ønsket adfærd.
 4. Informationsoverload: Når man prøver at ændre adfærd, kan det være svært for medarbejdere at absorbere og implementere store mængder information på én gang. Nudging kan bruges til at levere information på en letfordøjelig og tilgængelig måde. Det kan være ved at bruge visuelle hjælpemidler, korte og klare meddelelser eller ved at opdele information i mindre trin og mål.
 5. Manglende bevidsthed: Nogle gange er medarbejdere ikke klar over de adfærdsmæssige konsekvenser af deres handlinger eller er ikke bevidste om alternative adfærdsmønstre. Nudging kan bruges til at skabe opmærksomhed og øge bevidstheden omkring bestemte adfærdsmønstre. For eksempel kan du bruge feedback, sociale normer eller sammenligninger for at hjælpe medarbejdere med at forstå, hvordan deres adfærd påvirker resultaterne.

Disse eksempler viser, hvordan nudging og adfærd kan anvendes som ledelsesredskaber til at tackle udfordringerne ved at ændre andres adfærd og opnå ønskede resultater på en mere effektiv og acceptabel måde.

Nyeste forskning om adfærd

Du få en værktøjskasse med adfærdsforskning om, hvordan du påvirker mennesker og adfærd. Kurset tager udgangspunkt i den nyeste forskning fra førende forskere som bl.a. Daniel Kahneman, Richard Thaler, Robert Cialdini og Dan Ariely. Forskning der bliver gjort brugbart og operationelt i din hverdag.

Få inspiration til foredrag om nudging og adfærd 

Hvad lærer du i virkeligheden på dette kursus om adfærd?

Kursuet lærer dig at forstå, at det grundlæggende er svært, hvis ikke umuligt at lave grundlæggende om på mennesker. Du kan sikkert genkende det i dig selv og din egen adfærd. Du bor måske det samme sted i lang tid, eller har det samme job eller gør de samme familieting – år efter år.

Grundlæggende er det ganske udmærket og på adfærdskurset får du at vide, hvorfor det er smart og en meget snusfornuftig adfærd som menneske. Men det er også her du finder grobunden for frygt for forandringer og jo længere tid der går vil traditionerne gro fast i havbunden og derfor skal du lære at implementere forandringer langsomt, men mere kontinuerligt.

Dog skal du være glad for, at man grundlæggende ikke kan ændre på mennesker. Tænk, hvis der blot var et enkelt ord eller noget design, der radikalt ville ændre din adfærd. Det vil sandsynligvis ikke være så godt. Det vil måske kun være godt for den, som besidder disse magiske kræfter?

Nå, men betyder det så, at dette kursus er uden værdi, når du grundlæggende ikke kan ændre mennesker? Nej, er det klare svar. Verden er ikke binær eller sort-hvid. Det er i de grå nuancer eller i det bredde farvespecktrum, at du søge kraften til at ændre mennesker.

Så når du grundlæggende ikke kan ændre på mennesker, hvad kan man så gøre? Nu kommer det: Du skal forstå de vaner og måder mennesker tænker på. Når du knækker den kode, kan du populært sagt går med mennesket og flytte det, på dens betingelse. Det er her, det selvfølgelig bliver svært.

At flytte mennesker på deres betingelser og ikke på baggrund af den naturlige selvforståelse, du har af dig selv, og dine omgivelser. Ja, det lyder måske kryptisk og det er derfor at ethvert kursus begynder med adfærsdpsykologi.

Hvad er adfærd og adfærdspsykologi?

Adfærdspsykologi er den helt grundlæggende forståelse af, hvordan vi mennesker, tænker, føler og handler. Med andre ord, når du har fået et andet menneskebillede eller menneskeforståelse, så får du pludselig redskaber til at ændre adfærd på både dig selv og på andre mennesker.

Den nye grundforståelse af mennesker er, at vi det meste af tiden ikke er særlige refleksive eller tænkende. Vi handler ganske impulsivt og ofte ikke med så meget omtanke, som vi ellers gerne ville eller som vores egen selvforståelse dikterer.

Når du er kommet dig over chokket og forstår de videnskabelige cases der ligger bag, så har du pludselig fået en helt ny farvepalette. Nu går du billedligt talt og går fra de grå farver til en regnbue af greb og metoder du kan anvende, og som har praktisk effekt på mennesker.

Kom hurtig i mål med et kursus om adfærd

Et kursus i adfærd og nudging er til alle der arbejder med at påvirke andre mennesker. Du kan deltage som ny eller let øvet. De praktiske eksempler og samtale om dine udfordringer, i din organisation, gør det let at omsætte de praktiske eksempler til noget, du kan anvende.

Ledelse og adfærdsledelse

Alle kurser begynder med adfærdspsykologi, som er grundmodellen for, hvordan vi mennesker opfører os. Denne fundamentale forståelse udvikler dig som menneske. Du hører teorien om hvordan hjernen processer information i to forskellige tempi og hvordan de ældste dele af hjerne gennemgribenden manipulerer med vores eget selvbillede.

Når du begynder at genkende mønstret og dine egne reaktioner på omgivelserne, så har du fået billet til første række i ledelse. Nu har du redskabet at sætte dig ud over dig selv og se ud af øjnene på de mennesker du gerne vil påvirke.

Nu ved du at de ofte ikke kan gøre for deres automatreaktioner og umiddelbare adfærd. Når du begynder at elske det uperfekte menneske, så er det meget lettere at erkende andres fejl og leve med egne fejl.

Den sårbarhed giver dig adgang til ægte at sætte retning for dig selv og dine medarbejdere. Nu er det naturligvis ikke alle træer der vokser op i himmelen med det samme.

Det tager tid at realisere disse forståelser og første introduktion er Daniel Kahnemands Thinking fast, thinking slow, slupleret med mange andre adfærdssociale forsøg, neuromarketing, NLP, antropologi, biologi og praktisk viden om menneskeadfærd.

Måske nikker du genkendende til teorien, men det praktiske spørgsmål er hvordan anvender du den i praksis. Hvad er grundforståelse? Det er grundforståelsen du skal anvende når du vil ændre adfærd på mennesker.

Få et kursus lokalt hos dig

– En lille gruppe giver fælles forståelse.
Bare 3 personer eller mere, så kan du få et kursus i din organisation. Et kursus hos dig giver nærvær og bliver målrettet dit arbejde. Derfor er det nemmere at oversætte nudging og adfærd til konkrete arbejdesopgaver.

Overbevis chefen

Skal du overbevise chefen om at komme på nudging kursus eller efteruddannelse? Her er 6 stærke argumenter som din chef har svært ved at sige nej til.

1.

På et nudging kursus arbejder du med egne cases og problemer. Så du er faktisk stadig på arbejde.


2.

Du får indsigt i 60 års forskning, kogt ned til brugbare værktøjer, som du kan bruge med det samme.


3.

Kurses i nudging gavner virksomheden. Opkvalificering via kurser er en win-win situation. Din arbejdsplads får en medarbejder med ny viden og skarpere faglighed, mens du får skærpet dine færdigheder og øget dit netværk.


 

4.

Du lære at identificere barrierer, som forhindrer den ønskede adfærd og får værktøjer til at designe enkle løsninger til din arbejdsplads.


5.

Du kan gøre frokostpausen lidt bedre, da du kan underholde med sjove og inspirerende nudgingeksempler. Det skaber god arbejdstrivsel.


6.

Udgiften til kurset vil være tjent ind i løbet af 1-2 måneder og udbytte af kurset vil vare meget længere. 


 

Hvem bruger nudging og adfærdsdesign allerede?

 • Danske sygehuse anvender det, således at patienterne kommer hurtigere til lægen.
 • Skat anvender det, når de skal have unge til at interessere sig for Skat.
 • Mærsk anvender det for at mindske arbejdsulykker.
 • Folkeskolen anvender det til at skabe bedre trivsel.
 • DSB anvender det til at forhindre kunderne i at gå for tæt på sporet.
 • Københavns Lufthavn bruger det til at reducere flyforsinkelse.