Kursus i arbejdsmiljø og sikkerhed med nudging og adfærdsdesign. Nudge dig til et bedre arbejdsmiljø. Sikkerhed og arbejdsglæde. På billedet ser du en mand med en byggehjelm.

Kursus: Nudge dig til et bedre arbejdsmiljø

Lær at skabe et godt arbejdsmiljø med nudging og adfærdsdesign. Du lærer at designe arbejdsglæde og trivsel. Du får indsigt i hvordan du skaber en kultur på arbejdspladsen som forstærker arbejdsglæden.

Når du forstår psykologien og de mekanismer der gør os lykkelige, så kan du også begynde at designe både psysisk og fysisk glæde. Med dine nye værktøjer kan du opnå gode synlige eller målbare resultater, der giver genlyd hos din ledelse, dit personale eller blandt dine arbejdskolleger.

Vi har alle ansvar for arbejdsmiljøet, men nogen må gå foran og vise vejen med nye værktøjer. Hvis du er stærkt motiveret på at forbedre arbejdsforholdene, sikkerhed eller trivsel er dette kursus lige noget for dig.

Andre deltager på dette kursus fortæller, at de undres over hvorfor gode tiltag sjældent bliver til mere end intentioner hos kollegaerne. De undrer sig over, hvorfor medarbejderne f.eks. ikke bruger deres hæve-sænke borde, som er bedre for deres kroppe eller hvorfor medarbejderne ikke benytter det anskaffede sikkerhedsudstyr, som reducerer deres risiko for en arbejdsulykke.På dette kursus skal vi tale om, hvordan du kan gå fra information og kommunikation, til at få medarbejderne til at gøre det rigtige.

Ét nudgingkursus om arbejdsmiljø

Et dårligt arbejdsmiljø er også dårlig for økonomien. For en virksomheden koster en arbejdsulykke eller en sygemelding dyrt i både sygefravær, rekruttering og oplæring af ny medarbejder. Derfor er der store økonomiske gevinster at hente for virksomheden ved at få dine gode tiltag omsat til adfærd.

På dette kursus får du indsigt og værktøjer til at skabe lykke på kontoret, færre arbejdsulykker og medarbejderne, der frivilligt gør, hvad du ønsker. Du bliver klogere på, hvorfor du skal slukke for ”skilteskoven” og droppe store visioner på papkrus og plakater og i stedet fokusere på adfærden.

UDBYTTE

Når kurset er slut, garanterer vi dig for at du har fået:

1: Indsigt i nudging og adfærdsdesign som nye redskaber i din værktøjskasse, du kan anvende i praksis.
2: En grundlæggende forståelse for, hvordan du kan se dine medmennesker, hvis du vil ændre deres adfærd.
3: Manualen til påvirke dine medmennesker i en god retning og skabe frivillig adfærd og et bedre arbejdsmiljø.

FOKUS PÅ DIG – MAKS 10 DELTAGERE

På dette arbejdsmiljøkursus er der fuld fokus på din dig. Inden kurset ringer vi til dig og taler med dig om dine udfordringer. Dette gør at vi kan udvælge teorier og cases, som gør dig i stand til at anvende nudging og adfærdsdesign allerede i morgen.

Vi har ikke blot fokus på at inspirere, men også på at hjælpe dig frem til konkrete løsninger. Derfor er der maksimalt 10 deltagere på dit kursus.


HVEM MØDER DU PÅ KURSET? 
Du møder altid ambitiøse mennesker med stor passion for deres arbejde og med et ønske om at forbedre forbedre sikkerhed, trivsel eller arbejdsglæden på arbejdspladsen.
Du møder deltagere, som ofte har en diplomuddannelse eller MBA indenfor arbejdsmiljø, HR eller ledelse.
Du vil oftest møde projekt- og byggeledere, driftchefer, AMR, TMR eller LEAN konsulenter fra både private virksomheder, stat og kommune.
HVAD SIGER ANDRE KURSISTER?
Jeg kan varmt anbefale Brave’s inspirerende kursus om nudging og kommunikation. Det er lærigt og underholdende. Det sætter gang i mange nåh-ja-tanker og giver lyst at tilbyde i stedet for at forbyde
Jeg blev voldsomt inspireret af at høre, hvordan andre har løst ligende problemer
2 helt fantastiske dage, hvor især workshoppen med de andre deltagere, gav mig fornyet lyst til kommunikation

Nudge dig til et bedre arbejdsmiljø. Nudgingkursus hos Brave. Vi underviser i nudging og adfærdsdesign. Vi er specialister i arbejdsmiljø og trivsel. Kom på nudgingkursus hos Brave. Se mere på www.nudging.nu

AKTUELLE EMNER DER INTERESSERER DIG

Deltagerne kommer fra forskellige organisationer, alligevel har mange har samme udfordringer. Her er et udvalg af emner vi senest har diskuteret. Hvilke emner kan du genkende fra dit arbejde?

 Sikkerhedsanvisning
“Mange af vores kunder, som er håndværkere, kan ikke finde ud af at samle vores produkter korrekt på byggepladsen. Det har store økonomiske konsekvenser. Hvordan sikrer vi, at de gør det rigtigt?”
-Producent af byggematerialer
Rutinearbejde
”Kan man motivere mennesker, der arbejder med rutinearbejde? Vores medarbejdere arbejder med personsager og bunken af opgaver bliver aldrig mindre. Til gengæld bliver kravet til dokumentation højre og trivslen meget mindre
– Statslig arbejdsplads med borgerretssager
 Sikkerhed i produktion
“De gamle medarbejdere slækker på sikkerheden i produktionen. De siger man ikke skal være bange for de kemikalier vi arbejder med. De har overlevet i produktionen i over 20 år og de fejler bestemt ikke noget. Mentaliteten smitter desværre af på vores yngre medarbejdere. Hvordan kan vi ændre denne mentalitet til sikkerheden i vores produktion?
– Produktion af medicin

 

 

 

 

 

 

 

HAR DU SPØRGSMÅL TIL KURSET FØR DU BOOKER?
Så skriv endelig til os

   

  ER NUDGING OG ADFÆRDSDESIGN NOGET FOR DIG?

  Hvad kan du egentlig bruge nudging og adfærdsdesign til på din arbejdsplads? Vi har givet dig et par eksempler:

  • Reducere arbejdsrelaterede ulykker (fald, kontaminering mm.)
  • Øge brugen af værnemidler
  • Forbedre det fysiske og psykiske arbejdsmiljø
  • Minimere støj og forstyrrelser på kontoret.
  • Øge produktivitet
  • Styrke samarbejde og kommunikation
  • Reducere økonomiske omkostninger ved bl.a. sygefravær og oplæring
  • Øge korrekt bortskaffelse af affald
  • Minimere skilteskoven og fjerne behovet for gentagelser.


  Læs mere om nudging, adfærdsdesign og arbejdsmiljø

   

  PRISEN PÅ DIT 2-DAGSKURSUS

   

  Køb din plads
  KURSUSINDHOLD

  ET PRAKTISK KURSUS MED FOKUS PÅ DIG OG DIT ARBEJDSMILJØ

  Sparring på egne
  udfordringer
  Praktiske
  øvelser
  Teori om det irrationelle menneske
  Etik og
  praktisk anvendelse
  Konkrete
  værktøjer
  Teori om Nudging, og Adfærdsdesign

   

   

   

   

   

   

   

   

  Dag 1: Forstå det virkelige menneske og få indflydelse til at ændre adfærd 

  På dette kursus med fokus på arbejdsmiljø, introduceres du for begreberne nudging og adfærdsdesign og lærer, hvorfor traditionelle påvirkningsstrategi har ringere effekt når det gælder adfærdsændringerne.

  Vi dykker ned i menneskets psykologi og adfærdstendenser og ser bl.a. på, hvorfor vi mennesker har tendens til at træffe forkerte beslutninger.

  Igennem hele dagen gennemgår vi praktiske eksempler og gør dig skarpere på din udfordring, så vi på anden dagen kan finde konkrete løsningsforslag til at forbedre arbejdsmiljøet.

  Dag 2: Sådan designer du adfærdsforandringer til at forbedre arbejdsmiljøet

  På anden dagen har vi fokus på at give dig konkrete adfærdsgreb til at ændre adfærd på mennesker.

  Du introduceres for en let håndgribelig arbejdsmodel, der gør dig i stand til at designe nudges og adfærdsforandringer til at forbedre arbejdsmiljøet på din arbejdsplads.

  Igennem dagen laver vi øvelser, der gør dig fortrolig med de nye værktøjer, samt diskuterer hinandens udfordringer og forsøger at finde konkrete løsninger

  NYSGERRIG PÅ VORES ANDRE KURSER?

   

  Hvorfor tage en arbejdsmiljøuddannelse kombineret med nudging?

  En arbejdsmiljøuddannelse er målrettet dig, der vil være med til at skabe tryghed og trivsel på arbejdspladsen. Måske er du arbejdsmiljøkonsulent og søger en lovpligtig arbejdsmiljøuddannelse? Alternativ søger du efter redskaber til at skabe medarbejdertrivsel og arbejdsglæde. Når du deltager i et kursus i nudging, kombineret med arbejdsmiljø, får du helt nye værktøjer. Du går fra tale og skilteskov til at skabe målbare resultater. Du får større selvsikkerhed og helt nye måder at skabe lykke og trivsel på arbejdspladsen – og personligt styrker du din faglighed, da du kan anvende nudging og adfærdsdesign i din karriere og på hjemmefronten.

  En god arbejdsmiljøuddannelse tager udgangspunkt i mennesker og skaber resultater

  Har du siddet og øvet regler om arbejdsmiljø. Skrevet dem på intranettet og sat plakater op i produktionen og på kontoret? Er du også blevet træt af at skrive de samme ord igen og igen eller lave de samme målinger, som ikke fører til resultater? Ja, det er provokerende. Men har du også deltaget i uendelige kurser, hvor der er fokus på tale og trivsel.

  Hører du ord som “arbejdsglæde”, “trivsel”, “tillid”, “respekt”, “ordentlighed”, “ansvarlighed”, “omtanke”…… der findes mange andre gode værdier i et godt arbejdsmiljø. Men hvad er de værd? Hvad er de værd, hvis organisationen ikke er baseret på omtanke, men hastighed og akkorder? Hvor skal respekten komme fra når den ikke kommer fra ledelsen? Hvad med ansvarligheden, hvad betyder den i virkeligheden? Kan du genkende billedet. Mange skilte, meget tale og næsten ingen handling?

  En ny arbejdsmiljøuddannelse, der forvandler ord til handling

  Nudging og adfærdsdesign er to begreber der er helt essentielle når du interesserer dig for arbejdsmiljø. Nudging og adfærdsdesign oversætter de mange ord, der fylder på intranettet og skiltene. Nudging og adfærdsdesign handler om at konkretisere ordene. Gør dem så konkrete, at du kan se, at de virker i virkeligheden.

  Du går ude i produktionen og du kan se det ske. Du er på kontoret og du kan se, hvordan lykken skabes, helt konkret. Dette er et nyt arbejdsmiljøkursus, der forvandler ord til handling. En handling der kan måles og vejes, men også en handling der kan føles, som trivsel og lykke. Når du først forstår, hvad trivsel og arbejdsglæde er, så kan du begynde at skabe en bedre verden, der hvor du arbejder. I denne efteruddannelse i arbejdesmiljø skal du både høre og se om videotesten. Videotesten er en simpel metode til at dokumentere at de initativer du har skabt, faktisk fungerer i virkeligheden.

  Videotesten er dit nye kvalitetsmål for et godt arbejdsmiljø på arbejdspladsen

   

  Nudging I folkeskole. På billedet ser du en rengøringsassistent og en elev. Det er et nudgingprojekt udviklet af Brave. Der er tale om et godt arbejdsmiljø for personalet og eleverne.

  Videode­len er måske bare en metafor – men den har stor effekt. Videotesten betyder at du kan stå og se på at en handling, der sker i virkligheden. Du behøver ikke filme begivenheden rent fysisk, du kan blot se, at det sker eller vise, hvad der skal ske. Videotesten er et begreb, der betyder at du visualiserer over for folk, hvad de skal gøre. I denne arbejdsmiljøuddannelse lærer du at arbejde med videotesten og du kommer til at se rigtige gode eksempler på, hvordan den virker. I denne arbejdsmiljøuddannelse fokuserer vi på at vise dig masser af praktiske eksempler, som du kan tage med hjem.

  Videotesten er et stærkt værktøj i din arbejdsmiljøuddannelse

  Kan din kommunikation om et godt arbejdsmiljø består videotesten? Er dine budskaber tydelige? Så tydelige at de kan ses og fanges på video. Her kommer to lette eksempler, som begynder med et almindeligt påbud på baggrund af virksomhedsværdier og derefter en med bedre kommunikation, samt nudging eksempler:

  Eksempel 1 om arbejdsmiljø: Du ønsker at medarbejderne skal leve et sundere liv.

  • Almindeligt påbud: Normalt ville du fortælle medarbejderne at de skal “leve et sundere liv”. Men de gør det ikke.
  • Bedre kommunikation: Du fortæller, at de kan spise syv æbler og løbe 1 time om ugen. – så er du lidt tættere på adfærd, frem for følelse og holdning.
  • Nudging: Vil du arbejde med nudging, så skærer du æbler i dejlige mundrette hapser og deler dem ud. Du fortæller, at du løber en lille tur efter fyraften og alle kan være med. Du har nu gjort æblerne mere attraktive og gået forrest i forsøget på at løbe tur.

  Eksempel 2 om arbejdsmiljø: Du ønsker at medarbejderne skal være mere nærværende.

  • Almindeligt påbud: Her kommer en generel virksomhed værdi “du skal huske at være nærværende”.
  • Bedre kommunikation: Vil du gøre kommunikationen bedre, kan du fortælle, at de kan møde kunderne med et smil og et håndtryk.
  • Nudging: Arbejder du også med nudging, sætter du et smilende skilt op lige der, hvor du ønsker handlingen skal ske. Lige der hvor kunderne kommer. Det er en metode til at hjælpe medarbejderne til at huske, hvad der skal ske.

  Men du kan faktisk gøre det endnu bedre. Læs hvordan du kan skabe ægte trivsel og arbejdsglæde.

  Sådan skaber du ægte trivsel og arbejdsglæde på arbejde

  Hos McDonalds arbejder de helt bevidst med at få personalet til at være flinke og imødekommede. “Hvordan kan du spørge?” Ja, det står helt sikkert i en McDonalds manual. Men den virker ikke.

  Den gode imødekommenhed sker fordi den lokale ledelse viser de unge mennesker, hvordan de skal gøre. De unge er ofte lidt generte og usikre. Derfor viser lederen helt konkret, hvordan man åbner døren og siger velkommen til McDonalds. Derefter er det de unge mennesker som skal prøve. De ser, hører og mærker, at det ikke er svært.

  Næste øvelse er at spørge en ældre dame om maden smager godt. Uha, det er en udfordring. Igen viser seniormedarbejderen, hvordan man gør. Bagefter øves det af den unge medarbejder. Lidt usikkert i starten, men meget hurtigt lærer den unge at få gæsterne til at smile og sige et tak.

  De lærer også at håndtere indvendinger og hvordan man kan glæde en sur gæst. I denne proces er McDonald’s gået fra påbud om at være imødekommende til at den unge medarbejder har set, følt, mærket og selv prøvet, hvordan de bliver gode medarbejdere. Kan du læse, hvordan ordene er forduftet og vægten er lagt på handling. En handling, der fremkalder ægte følelse hos medarbejderen, når de selv har prøvet.

  Kursus i arbejdsmiljø med nudging og adfærdsdesign er en god efteruddannelse

  Nudging i produktion. Nudging i produktionsvirksomhed. Nudging hos Novo. Nudging hos Novozymes. Nudging i industrien. Nudging fra Brave. Ashley Brereton og nudging.
  Dette kursus er den eneste arbejdsmiljøuddannelse, der skaber 100% handling. Kan du fornemme, hvordan du på denne arbejdsmiljøuddannelse, lærer at arbejde med handling og konkret adfærd? Kan du se, at der er forskel på at præsentere nogle værdier eller egenskaber og det at skabe handling?

  Nudging og adfærdsdesign er metoden til at skabe handling og præcis den aktivitet, som du ønsker på din arbejdsplads. Her kan du læse om forskellen på nudging og adfærdsdesign. To vigtige begreber du bliver rigtig god til, når du vil ændre adfærd på mennesker. På et kursus lærer du, hvad er nudging og hvad er adfærdsdesign, Du lærer, hvad er forskellen på traditionel kommunikation og de to begreber nudging og adfærdsdesign. Ja, du kan også lære at arbejde med nudgingkommunikation. Det kan du læse mere om på vores kursus om nudging og kommunikation.

  Nudging giver arbejdsmiljørepræsentanten mentalt styrke

  Et godt arbejdsmiljø er ren profit i virksomheden. Et godt arbejdsmiljø er ren arbejdsglæde. Et godt arbejdsmiljø er at forstå, hvorfor du er på arbejde og hvordan du kan gøre det godt for dine medarbejdere, kunder og ja, aktionærer.

  Organisationer giver deres medarbejdere en arbejdsmiljøuddannelse, da det er en social og juridisk forpligtelse. Men tag ikke fejl. Der er masser af fordele for arbejdspladsen og det giver vækst og udvikling. Virksomheder, organisationer, kommuner og regioner ved at et godt arbejdsmiljø beskytter medarbejderne mod at lide under arbejdsskader eller et højt sygefravær, men skaber også et godt arbejdsmiljø.

  Derfor er det en rigtig god ide at få en uddannelse i arbejdsmiljø – det er vigtigt for at skabe en succesfuld organisation. Inden for adfærdsvidenskab ved vi, at glade medarbejdere er meget mere produktive og kloge. Det er dokumenteret, at hjernen bliver boostet med 15 procent større IQ. En fantastisk egenskab, der skal udnyttes. Tænk hvis du kan “tune” dig selv eller dem du holder af, ved at forstærke den positive tænkning på arbejdspladsen.

  Styrk dine personlige kompetencer med en arbejdsmiljøuddannelse

  Arbejdsmiljø er en stor del af dit arbejdsliv, og det er ikke kun arbejdsgiverne, der har noget at skulle have sagt i den sammenhæng. En arbejdsmiljøuddannelse er vigtig for alle typer af fag og faglighed. Spørgsmålet er hvor du skal begynde? Hos Brave begynder du at forstå mennesker og menneskepsykologi. Når du begynder at få en fornemmelse for denne del, vil du have meget større chance for at ændre adfærd på mennesker.

  Igennem processen begynder du at forstå dig selv og egne handlinger. Når du har forstået dem, ved du at det ikke giver meget effekt at skrive på et skilt: “Trivsel er vigtig” – Nu begynder du at forstå, hvordan du bygger trivsel. Hvordan du fremmer et godt psysisk og fysisk arbejdsmiljø.

  Du bliver en autoritet inden for nudging og arbejdsmiljø

  Arbejdsmiljøuddannelse hos rengøringspersonale, skolepersonale og den kommunale ledelse. Skoletoiletter. Brave vinder hygiejneprisen 2017. Spørg Brave om skoletoiletter og trivsel. Problemer med skoletoiletter løse af Brave

  Det sker ofte at deltagerne på vores arbejdsmiljø kursus siger: “Arbejder jeg med et rigtigt problem?” Eller begynder at vurdere, hvilke problemer der IKKE skal arbejdes med. Når du bliver skarp på at fjerne irrelevante arbejdsområder, får du tid til at gøre noget ved det, der gør rigtigt ondt. Det der i virkeligheden skaber eller forhindrer glæde hos medarbejderne.

  Det er her du begynder at blive rigtig stærk. Nu kan du definere problemer både som følelser og adfærd og du forstår at vurdere problemets størrelse og din indsats for at skabe ægte trivsel på arbejdspladsen.

  Når du til dette punkt har du fået en stærk menneskepsykologisk forståelse og begynder at blive et vigtigt aktiv for virksomheden. Nu er du blevet en kapacitet for virksomheden. Med en arbejdsmiljøuddannelse kombineret med nudging og adfærdsdesign, får du opdateret din viden på området.

  Det er vigtigt for dig, hvis du arbejder som arbejdsmiljøkonsulent, medarbejderrepræsentant eller på anden måde har med arbejdsmiljø at gøre i dit daglige arbejde.

  Men ikke nok med det. Efter dette kursus i arbejdsmiljø vil du kunne overføre din viden til din familie og venner. Du vil være i stand til at skabe bedre forudsætninger for at samarbejde med mennesker og få dem til at handle frem for kun at føle.

  Nu er du på vej til at blive en autoritet inden for nudging og adfærdsdesign. Du får mere selvtillid på dit arbejde og kan sætte dig ind i, hvor du skaber en forskel.

  Læs også case om arbejdsmiljø her:
  Arbejdsmiljø i kantinen Indretning af kantinen har stor betydning for kundeoplevelsen og den oplevede kvalitet af kantinens arbejde med at lave mad.

  Arbejdsmiljø og trivsel i produktionen på fabrikken De unge kommer til skade, de gamle er bare nogle hårde bananer der ikke tænker at de er rollemodeller.

  Trivsel og nul arbejdsulykker på byggepladsen med nudging Forstå mennesker og du har færre arbejdsulykker. Kommunikation er ikke nok når du vil forbedre arbejdsmiljøet.

  Nudging er et håndværk du kan lære hvis du vil have et bedre arbejdsmiljø.

  Kom hurtig igang med nudging hos dig. Spring køen over og få direkte hjælp med dit nudgingprojekt eller din forbedring af arbejdsmiljøet.

  Videotesten beviser at dit arbejdsmiljøprojekt og vision virker helt korrekt. Videotesten er det tjek du skal anvende – hver gang.

   

  Startdato

  ons 27 april 2022
  Expired!

  Tid

  9:00 - 15:30

  Pris ekskl. moms

  9.495,-

  Sted

  Brave, Absalonsgade 6, 4180 Sorø
  Kontakt os og hør mere

  Undervisere

  • Underviser: Ashley Brereton
   Underviser: Ashley Brereton
   Læs mere

   Ashley Brereton er cand.merc. i Consumer Behavior. Som adfærdsarkitekt og direktør i Brave, arbejder Ashley til dagligt passioneret med adfærd og kommunikation på et strategisk niveau. Med mange års erfaring kender Ashley til alle udfordringerne i en forandringsproces. Han ved derfor, hvad der skal til, for at du kan lykkedes med dine adfærdsforandringer.

   Hvis du har spørgsmål til kurset, er du mere end velkommen til at tage kontakt til mig.

  • Underviser: Chenna Deveril
   Underviser: Chenna Deveril
   Læs mere

   Chenna Deveril er kandidat i digital design og kommunikation. Hun arbejder til dagligt som adfærdsdesigner hos Brave. Chenna bidrager med stor indsigt i den menneskelige psykologi og adfærd. Hun kan give dig forklaringen på, hvorfor et nudge virker og hvordan du kan påvirke mennesker. Yderligere kan hun oversætter de nye og svære begreber til dansk og give dig gode eksempler, således at du lærer, hvordan du kan anvende disse, når du ændrer menneskers adfærd.

   Hvis du har spørgsmål til kurset, er du mere end velkommen til at tage kontakt til mig.