Nul arbejdsulykker, kan det lade sig gøre med nudging?

Færre arbejdsulykker med nudging og adfærdsdesign

Sikkerhed på arbejdspladsen. Vil du også gerne være bedre til at skabe færre arbejdsulykker? Hos Procurator a/s afholder Ashley foredrag om, hvordan man nudger til nul ulykker. Det er en spændende temadag. Der kommer massere af repræsentanter fra byggeriet, kontor og trafik. Du er også velkommen til at høre om nul ulykker.

Her kan du også møde Pete Kines, seniorforsker og Cand.psych., ph.d. ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) og René Kofod fra RESC – Redning i naturtro omgivelser.

Undervisning i nudging og adfærdsdesign

Du kan ikke tale arbejdsulykker væk

Grundlæggende kan du ikke tale dig ud af problemer på arbejdspladsen. Du kan ikke nøjes med at lave en uddannelselsesplan og derefter uddanne medarbejderne i mindre arbejdsulykker. Arbejdsulykker kan ikke tales væk. De kommer – altid.

Nudging i produktion og industrivirksomheder

Når kommunikation og uddannelse ikke er nok, hvad gør du så. Du kan naturligvis opsætte flere skilte. Du skriver “pas på” eller “arbejdsmiljøet er dit ansvar”. Gentagelse af et budskab mange gange øger opmærksomheden. Det er en programmering af hjernen og kan naturligvis mindske arbejdsulykker. Men er det nok?

Det er tidskrævende at gentage det samme budskab. Der er også en risiko for at medarbejderne begynder at blive overeksponeret for budskabet. Når man bliver overeksponeret for et budskab, så er der risiko for at det ikke bliver set mere. Hvis budskabet om færre arbejdsulykker ikke bliver læst.

Foredrag om sikkerhed på arbejdspladsen

Her kan du høre et referat fra et foredrag om sikkerhed på arbejdspladsen. Her er det en produktionsvirksomhed. Vi taler om sikkerhed i produktion på en fabrik. Et af de spændende emner er at medarbejderne “ikke gider høre mere om sikkerhed på arbejdspladsen”.

Du kan også få et foredrag om sikkerhed i produktion, ud fra et adfærdspsykologisk forståelse af hvordan mennesker i virkeligheden fungere. Et foredrag om sikkerhed på arbejdspladsen er typisk baseret på et besøg på arbejdspladsen og indholdet af foredraget er tilpasset den virkelighed som medarbejderne er i.

Under foredraget om sikkerhed på arbejdspladsen hvor bliver deltagerne involveret og vi diskutere åbent, hvordan er sikkerheden i den virkelige verden.

Et af emnerne under foredraget kan være psykologisk sikkerhed. Kan vi i virkeligheden tale om sikkerhed og den manglende sikkerhed på arbejdspladsen. Dialogen tager udgangspunkt i den nyeste viden om sikkerhed på en arbejdsplads. Dialogen tager udgangspunkt i videnskabelige studier.

Disse videnskabelige studier oversættes til hverdagstale og oversættes til emner der er relevante for medarbejdere og ledelse.

  • Udbyttet af foredrag om sikkerhed på arbejdspladsen er tydeligt.- medarbejderne får en bedre forståelse af hvorfor sikkerhed på arbejdspladsen er deres opgave og deres frihed til at have et godt arbejdsliv og leve livet.- samtaler om hvordan medarbejderne kan hjælpe hinanden til at øge sikkerheden på arbejdspladsen. En opgave der skal varetages af medarbejderne.- en klar adfærdspsykologisk forklaring på hvorfor ulykker ikke kan undgås og hvordan de kan forhindres

    – øvelser hvor medarbejderne bliver involveret i hvordan hjernen fungere og hvordan den skal hjælpes for at få et godt liv – ikke kun på arbejde, men også i hverdagen.

Sikkerhed på arbejdspladsen med nudging og adfærd

 

Det bliver ignoreret, så fremmer det ikke dit mål. Det værste der kan ske med overeksponering er at et fortærsket budskab bliver konverteret til trods. Når et budskab bliver til en provokation, begynder mennesker bevist at trodse budskabet og arbejder imod budskabet. Selv når det er til deres eget bedste.

Læs også Sådan vinder du argumenter

Adfærdsdesign og nudging kan bygge et bedre arbejdsmiljø

En anden tilgang til et bedre arbejdsmiljø er at bygge et bedre arbejdsmiljø. Det kræver en forståelse af den psykologi der blandt medarbejderne på arbejdspladsen. Det er vigtigt at forstå, grundlæggende hvordan vi som mennesker tænker. Vi skal helt tilbage til psykologien.

Lær at nudge med din kommunikation

En af de grundlæggende byggesten i denne viden er at vi som mennesker ikke kan tænke og handle rationelt hele tiden. Vi er simpelthen begrænset i vores evne til at tænke og processe information. Det meste af tiden kører vi på automatpilot. Vores bevidsthed er begrænset og det er en af de grundlæggende forståelser for at forhindre arbejdsulykker.

Hvad er nudging, definition af nudging

Stor forskel på nudging og adfærdsdesign, når vi taler arbejdsulykker

Når du arbejder med nudging og adfærdsdesign forsøger du at hindre ulykker, der hvor de sker. Frem for at arbejde med kommunikation, så forsøger vi at fremme en bedre adfærd, ved at bygge farerne væk, der hvor det sker. Der er der stor forskel på om du anvender nudging eller adfærdsdesign for at fremme den ønsket adfærd bladt de mennesker der er på byggepladsen eller på fabrikken.

Nudging handler om at give mennesker et frit valg. De kan følge en anbefaling eller de kan lade værd. Adfærdsdesign kan være ganske svagt, som et nudge eller kan være meget stærkt og forhindrer mennesker i at tage et valg. Det sidste begreb kan i den mest stramme form forklares med et slogan: “There is one way, and that’s the high way” – der er ingen valg.

Ind imellem disse to ydrepunkter findes rigtig manger løsninger, der helt konkret og vedvarende kan skabe et sikkert arbejdsmiljø. Fortalere for nudging og adfærdsdesign bygger på begrebet, mindre snak, mere handling. Vi bygger løsninger på arbejdspladsen, således at det mindsker antallet af arbejdsulykker.

Læs mere om nul arbejdsulykker

I firmaet Brave arbejdes der med adfærdsdesign og nudging. Kunne du tænke dig et foredrag om nudging og adfærdsdesign, skal du være meget velkommen til at skrive til mig. Jeg glæder mig til at høre fra dig.

Skrevet af
Ashley Brereton
Telefon: 50564248
E-mail: ashley@brave.dk

Andre artikler:

Dårlig service er din egen skyld
10 år med nudging, hvad nu?
Nudging og mennesker
Læs om masterclass i ledelse med nudging og adfærdsdesign