Adfærdsdesign: Dit ledelsesværktøj til at skabe synlige resultater.

Opkvalificer dig selv. Tag en masterclass i adfærdsdesign og forandringsledelse.

Adfærdsdesign: Dit ledelsesværktøj til forandring

Er du leder og har du nogensinde spekuleret i, hvordan du kan påvirke menneskers adfærd og hvordan du går fra tale til handling?

Denne Masterclass i adfærdsdesign og forandringsledelse er udviklet til dig, der ønsker at få helt konkrete værktøjer til at oversætte visioner, luftige strategier om trivsel, kerneydelser og resultater til helt konkret adfærd hos dine medarbejdere og kunder.

På uddannelsen lærer du, hvad det vil sige at adfærdslede. Du lærer, hvordan du øger effekten af dit lederskab og får evnerne at mestre adfærdsdesign som et ledelsesværktøj til at udvikle, facilitere og implementere målbare adfærdsforandringer.

Over 5 moduler kommer vi gennem emner, der er relevante for dig som leder. Vi kombinerer teori, praksis og metode, så du er klædt solidt på til at arbejde med adfærdsdesign i din forandringsledelse.

 

adfærdsdesign som ledelsesværktøj. Masterclass. Nudging og adfærdsdesign. Forandringsledelse. Uddannelse. Brave.dk

 

Dit personlige udbytte

 • Et nyt ledelsesværktøj: Adfærdsdesign.
 • Konkrete teknikker til at designe adfærd hos dine medarbejdere.
 • Sparring på adfærdsudfordringer i din virksomhed.
 • Adfærdsworkshop og inspiration fra andre ledere.
 • Større succes med forandringsledelse.

Din virksomheds udbytte

 • En leder med konkrete værktøjer til at facilitere forandringsprocesser.
 • En leder, der arbejder med menneskepsykologi for at fremme effektiv adfærd.
 • En leder, der leverer hurtigere og målbare resultater.

Moduler:

 • Modul 1: Adfærdsdesign som ledelsesværktøj.
 • Modul 2: Fra abstrakte visioner til konkret adfærd.
 • Modul 3: Sådan designer du arbejdsglæde med adfærdsdesign.
 • Modul 4: Adfærdsforandring i praksis
 • Modul 5: Brugen af adfærdsdesign – Manipulation og etik.

Gennem 5 moduler lærer du at skabe synlige og målbare resultater. Vi mødes hver 3. uge, så du både får mulighed for at gå i dybden og får tid til refleksion. Det sikrer dig den bedste læring. 

Pris:

 • Pris 19.500,- ekskl moms 

Betal i 2 omgange
 • 1 rate på 12.000,- betales ved tilmeldingen.
 • 2 rate på 7.500,- betales efter modul 2.
Kontakt os og book din plads
 •  

Få en forsmag på de 5 moduler

Se modulbeskrivelse for masterclass.

Modul 1: Adfærdsdesign som ledelsesværktøj.

På første modul går vi i dybden med begrebet adfærdsdesign i et ledelsesmæssigt perspektiv. Vi fokuserer på den bagvedliggende videnskab og får en bedre forståelse for de mennesker vi ønsker at påvirke.

Baseret på de seneste 6o års forskning ingen for adfærdsøkonomi, sociologi og psykologi, lægger vi fundament for, at du kan designe og gennemføre forandringer med stor værdi for både dig, virksomheden og dine medarbejdere.

Vi dykker ned i, hvordan vi mennesker forstår, beslutter os og agerer i forskellige situationer og klæder dig på til at forudsige, hvornår vi mennesker vil agere irrationelt og uhensigtsmæssigt.

Tro på os, når vi fortæller – at det er her en ny verden åbnes for de fleste deltagere. Med et nyt menneskesyn, ja, så har du fået helt nye redskaber til at ændre på mennesker.

Du vil opdage, at for at komme i mål, skal du begynde at lede med og ikke imod menneskets natur. Det kan lyde simpelt, men i praksis er det faktisk ret svært.

Læringsmål:

 • Et grundlæggende kendskab til adfærdsdesign og dets principper
 • Indsigt i hvordan vi mennesker tager beslutninger og hvordan du kan påvirke menneskers adfærd.
 • I stand til at identificere barriererne for den ønskede adfærd
 • Fået konkrete adfærdsmæssige designgreb til ændre menneskers adfærd.

Teori: Daniel Kahneman, Amos Tversky, Richard Thaler, Cass Sunstien, Dan Ariely, Robert Cialdini…

Fokus: Menneskets psykologi og adfærd.

Modul 2: Fra abstrakte visioner til konkret adfærd.

De fleste store visioner fejler og de fleste virksomhedsværdier er værdiløse. Så er dagens scene sat.

Dine visionerne er muligvis sat på plakat eller på musemåtten, så du ikke skal glemme dem, men de fortæller ikke, hvordan du skal samarbejde på tværs af siloerne i din organisation eller hvordan du skal være agil eller have kunden i centrum.

Problemet med vage visioner og løse værdier er, at de er svære for medarbejderne at oversætte til konkret handling i deres arbejde. Visionerne risikerer at blive oversat forkert, forskelligt og ofte bliver de slet ikke oversat, hvorfor dit ønske om en anden adfærd udebliver og din forandring mislykkedes.

På dette modul stiller vi skarpt på, hvordan du kan bryde abstrakte visioner og overordnede problemstillinger ned til konkret adfærd. For at en forandring skal lykkedes, er det altafgørende, at den er konkret og håndgribelig. Derfor skal du som leder passe på med at igangsætte forandringer med abstrakte og ukonkrete visioner.

På dagen skal vi se nærmere på din kommunikation og visioner. Visionerne skal brydes ned til delmål og konkret adfærd, som klart kan visualiseres, realiseres og måles. Det er altafgørende, hvis du vil skabe ægte adfærdsforandringer.

Læringsmål:

 • Bryde dine visioner eller problemstillinger ned til adfærd, så din ønskede adfærd bliver konkret, håndgribelig og vigtigst af alt, handlet på.
 • I stand til at designe gode og handlingsanvisende visioner.
 • Evnerne til at designe visioner, der kan klare Den retoriske plathedstest
 • I stand til at skabe en forandring, der kan klare Videotesten.

Teori: Chip og Dan Heath, Robert Cialdini, Daniel Kahneman…

Fokus: Kommunikation og virksomhedsvisioner.

Modul 3: Sådan designer du arbejdsglæde med adfærdsdesign.

Hvad motiverer egentlig os mennesker til at stå op og tage på arbejde og hvorfor skal arbejdsglæde indtænkes hvis du vil lykkedes med din forandring.

I dette modul skal vi se nærmere på menneskets arbejdsmotivation, som ikke kun afhænger af mængden af tillæg, bonusser eller lønforhøjelser, den er langt mere nuanceret og kompleks end det.

En vigtig pointen, er at vi mennesker ikke kun ønsker at være tilfredse. Vi vil udfordres, løse svære opgaver og få rusen af det bagefter. Vi vil involveres, modtage anerkendelse og vigtigst af alt, vil vi have følelsen af, at vores arbejdet giver mening for os selv og andre. Et arbejde som opleves som meningsfyldt, øger både trivsel og effektivitet hos medarbejderne.

Som leder, der ønsker en adfærdsændring blandt medarbejderne, er dette en vigtig kendsgerning. Skal mennesker ændrer sig, skal forandringen give mening for dem.

På dette modul skal vi se nærmere på, hvordan du designer arbejdsmotivation ved at designe bedre arbejdsbetingelser for dine medarbejdere. Samtidig lærer du, hvordan du klæder medarbejderne på til forandring og hvordan du indtænker trivsel og arbejdsmiljø både under og efter forandringen.

Læringsmål:

 • I stand til at designe mening med arbejdet hos dine medarbejdere.
 • Evnerne til at designe bedre arbejdsbetingelser for dine medarbejdere
 • Designe bump på vejen, som gør opgaven sværere og motivationen større.
 • Designe personlig involvering og ejerskab for opgaven.

Teori: Daniel Kahneman, Dan Ariely, B. J Fogg…

Fokus: Arbejdsglæde skal designes

 

Modul 4: Adfærdsforandring i praksis

Med en solid forståelse for menneskets adfærd og nye designgreb i hånden, er du klar til lære, hvordan du helt praktisk skaber vellykkede adfærdsforandringer.

Step for step går vi på fjerde modul igennem processen med at skabe adfærdsforandringer. Undervejs bliver du introduceret for enkelte og praktiske modeller og værktøjer, der klæder dig på til at designe, lede, gennemføre og kvalitetssikre dine fremtidige adfærdsprojekter

Dagen slutter af med en miniworkshop, hvor vi i fællesskab arbejder med processen og modellerne, så du bliver fortrolig med at bruge adfærdsdesign som et supplement i din ledelse.

Læringsmål

 • Indsigt og praktisk erfaring med en effektiv og systematisk procestilgang til at skabe vellykkede adfærdsforandringer.
 • Konkrete og anvendelige modeller og værktøjer til at designe, lede, gennemføre og kvalitetssikre projekter med adfærdsforandringer.
 • I stand til at identificere og arbejde med barrierer og udløser for adfærd.

Teori: The Behavioural Insights Team (BIT), Stanford´s Design thinking framework, BVA Nudge Unit…

Fokus: Adfærdsforandring i praksis

Modul 5: Brugen af adfærdsdesign - Manipulation og etik

Hvor går grænsen egentlig, når man som arbejdsplads og menneske, forsøger at ændre andres adfærd?

Adfærdsdesign har af skeptiker fået kritisk for at være manipulation af menneskers valg. Derfor dedikerer vi dette modul til at gennemgå de etiske overvejelser og retninger, som er nødvendige, når man begynder at arbejde systematiske med at påvirke andres valg og adfærd.

Når man forsøger at ændre andres adfærd, er der altid risiko for at træde over grænsen for, hvad der er hensigtsmæssigt.  Problematikken opstår fordi, at grænsen for adfærdspåvirkningen er individuel og skal ses i relation til situationen og formålet bag adfærdspåvirkningen. Det betyder, at det kan vanskeligt at vurdere om en adfærdspåvirkning er etisk eller ej.

Heldigvis findes der 3 kriterier, som kan hjælpe dig med at reducere risikoen for at dine adfærdspåvirkninger bliver uetiske.

På dette modul gennemgår og diskuterer vi de 3 kriterier. Vi tester om dine potentielle adfærdstiltag, kan bestå prøven eller om de bliver testet positive for uetiske og manipulative kneb. 

Læringsmål:

 • Forståelse for de 3 kriterier, der giver dine adfærdstiltag dommen – hvidt tryllestøv eller sort magic.
 • Forståelse for de etiske retningslinjer og praktiske udfordringer i arbejdet med adfærdsdesign. 

Teori: Mark D. White, Richard Thaler, Cass Sunstien, Daniel Hausman, Brynn Welch

Fokus: Etik og retningslinjer 

Derfor skal du bruge adfærdsdesign og ikke gammeldags marketing fra 1980.

Som leder skal du beskæftige dig med adfærdsdesign, fordi det giver dig målbare resultater og er baseret på et nuanceret menneskesyn. Med et nyt menneskesyn, får du nye værktøjer til at skabe hurtigere og bedre resultater i din virksomhed, kommune eller interesseorganisation.

Her er 4 skarpe pointer og en hilsen fra premierminister David Cameron.

1) Det vigtigste ved adfærdsdesign er at forstå, at vi mennesker er forudsigelige uforudsigelige. Frit oversat efter forsker og forfatter Dan Ariely. Det giver en helt ny og eksperimentel tilgang til strategi og udvikling af virksomhedens produkter, kundeforståelse og personale.

2) Mere handling og mindre snak. Hvis det er sød musik i dine ører, så er du på bølgelængde med forsker Robert Cialdini. Ud fra et forskningsperspektiv forklarer han, hvordan vi mennesker tager beslutninger. Han forklarer, at vi mennesker ikke kan overkomme alt den information vi bliver præsenteret for og at for meget kommunikation ikke leder til handling, men måske snarere passivitet.

 

3) At tænke langsomt og at tænke hurtigt. Hvis du kan nikke genkende til denne overskrift, så har du måske haft hjernen dybt begravet i videnskabelige forsøg udført af Daniel Kahneman og Amos Tversky. Tungt videnskabeligt, men alligevel åbenbarende, beskriver de, hvordan vi tænker og tager beslutninger. Gentagende gange beviser de, at vi mennesker er begrænsede, stærkt påvirket af vores omgivelser og ofte handler irrationelt.

4) Kan du skabe frivillig adfærd? Det kan du. En vigtig forudsætning, hvis du har læst bogen Nudge fra 2008 af Richard Thaler og Cass Sunstein. Frivillig adfærd handler om forsøg og om at designe omgivelserne, så det fremmer den ønskede adfærd. Nudging handler om kærlighed til mennesket og et ønske om bedre helbred, velfærd og lykke. Måske er det en overraskelse for dig, at det er nudging. Men det sætter nye metodekrav til din løsning, når du vil give mennesker et kærligt puf i den rigtige retning.

David Cameron, forhenværende Premierminister i England forklarer det således:

Vil vil kun få succes, hvis vi behandler mennesker, som de faktisk er, i modsætning til, hvordan vi gerne vil have, at de er. Hvis vi kombinerer denne meget simple og grundlæggende konservative tanke – følg den menneskelige natur – ved hjælp af alle fremskridtene i adfærdsøkonomi, så tror jeg, at vi kan skabe mærkbare forbedringer i menneskers velfærd og lykke og skabe et stærkere samfund uden nødvendigvis at øge statens udgifter”

Læs mere om adfærdsdesign.

I prisen er inkluderet:

Du vil modtage kursusmateriale til kurset.

Før uddannelsen får du:

 • For at give dig den bedste start, sender vi dig forberedelsesmateriale inden start. Dette er for at sikre, at vi har et godt fælles afsæt inden vi mødes.
 • Telefonisk møde, hvor vi hører lidt om jer, jeres arbejdsopgaver og forventninger.
 •  

 

Under uddannelsen får du:

 • 5 dage med undervisning, der giver dig viden og konkrete teknikker til at designe adfærd.
 • 2 kompetente og erfarne undervisere, der tilpasser uddannelsen efter dine behov. 
 • Fuld forplejning alle dage. Man kan ikke lære noget nyt på tom mave.
 • Arbejde med egne cases.
 • Sparring med undervisere, der har stor erfaring med at skabe adfærdsforandringer. 
 • Workshop og dialog med øvrige deltagere.
 •  

Nudgingkursus hos Brave og nuding uddannelse

Efter uddannelsen får du:

 • Uddannelsescertifikat, der dokumenterer dine nye færdigheder.
 • Rabat på vores andre ydelser.
 • Et uforpligtende 2 timers møde*, hvor du kan få relevant sparring. Det kan være, at du har brug for hjælp til et projektoplæg, komme videre med et igangværende projekt eller noget helt tredje.

*Mødet holdes hos Brave i Sorø, men det er også muligt at vi kommer til dig. Kontakt os og hør mere 

 •  

10 aktuelle emner der interesser dig

Deltagerne kommer fra forskellige organisationer, alligevel har mange har samme udfordringer. Her er et udvalg af emner vi senest har diskuteret. Hvilke emner kan du genkende fra dit arbejde?

Nr. 1. Produktudvikling

”Hvordan skaber jeg en ny kultur i virksomheden? Vi vil gerne være mere innovative. Vores virksomhed er god til drift, men hvordan får vi de ansatte til at arbejde med produktudvikling og forbedring af vores service?”

Metalprodukter til medicinalindustrien

 

Nr. 2. Sikkerhed i produktion

”De gamle medarbejdere slækker på sikkerheden i produktionen. De siger man ikke skal være bange for de kemikalier vi arbejder med. De har overlevet i produktionen i over 20 år og de fejler bestemt ikke noget. Mentaliteten smitter desværre af på vores yngre medarbejdere. Hvordan kan vi ændre denne mentalitet til sikkerheden i vores produktion?”

Produktion af medicin

Nr. 3. Rutinearbejde

”Kan man motivere mennesker, der arbejder med rutinearbejde? Vores medarbejdere arbejder med personsager og bunken af opgaver bliver aldrig mindre. Til gengæld bliver kravet til dokumentation højre og trivslen meget mindre”

Statslig arbejdsplads med borgerretssager

Nr. 4. Dårligt samarbejde

”På vores arbejdsplads har vi to afdelinger. De har hvert deres speciale og de har ingen forståelse for hinandens arbejde og vil grundlæggende ikke samarbejde. Hvordan kan vi styrke samarbejdet mellem de to afdelinger?”

Social psykologisk organisation

Nr. 5. Støj

“Mine medarbejdere døjer med hovedpine og træthed. De beskriver i deres APV, at de oplever uhensigtsmæssigt meget støj og det slider på deres tålmodighed, trivsel og produktivitet. Hvordan kan vi arbejde bedre med at reducere støjen?”

Folkeskole

Nr. 6. Virksomhedens visioner

“På vores byggeplads har vi hele tiden udenlandske medarbejdere. Hvordan får vi dem til at efterfølge virksomhedens værdier?”

Entreprenørselskab

Nr. 7. Glade borgere

“Vi vil gerne have at vores borgercenter indbyder til ægte gensidig tillid imellem medarbejderne og borgerne. Det er så sjældent, at borgerne i virkeligheden møder kommunen. Derfor skal de have en ekstraordinær god oplevelse.”

Borgercenter

Nr. 8. Sikkerhedsanvisning

“Mange af vores kunder, som er håndværkere, kan ikke finde ud af at samle vores produkter korrekt på byggepladsen. Det har store økonomiske konsekvenser. Hvordan sikrer vi, at de gør det rigtigt?”

Producent af byggematerialer

Nr. 9. Vi er usynlige

“Vi vil have anerkendelse for vores arbejde. Vi yder en stor og vigtig indsats, men er usynlige i organisationen. Hvordan får vi CEO og CFO til at forstå vores indsats. Hvordan kan vi undgå at blive outsourcet?”

Kommunal rengøring

Nr. 10. Energibesparelse

“På hospitalet har vi mange maskiner. Vi har brug for at spare på energien. Kan vi nudge medarbejderne til at spare på energien?”

Sygehus

Erfarne undervisere

Hos Brave er vi adfærdsnørder. Vi har stor teoretisk og praktisk erfaring med at skabe adfærdsforandringer.

Ashley Brereton

Ashley Brereton arbejder til dagligt passioneret med adfærd, ledelse og kommunikation på et strategisk niveau. Han har i en årrække rådgivet offentlig og private virksomheder i at udvikle og implementere vedvarende adfærdsforandringer med brugen af adfærdsdesign og nudging.

Han har stor erfaring med undervisning og formidling af adfærdsdesign og forandringsprocesser og som kursusdeltager vil du med garanti blive smittet af hans store interesse for området.

Ashley er uddannet cand. merc i Consumer Behavior fra CBS og har mange års erfaring inden for eksportsalg, medical devices, bygge-og softwarebranchen. Han har eksempelvis været salg og marketingschef i PCSYS og Ramirent. Det giver dig et solidt fundament for at tale om business og strategi med ham.

Chenna Deveril

Chenna Deveril er kandidat i digital design og kommunikation og arbejder til dagligt som adfærdskonsulent i Brave. Hun rådgiver bl.a. virksomheder i at udnytte viden om menneskers psykologi til at påvirke adfærd hos kunder og medarbejdere.

Med stor passion for området, underviser hun i adfærdsdesign og bidrager især med dyb indsigt i den menneskelige psykologi og adfærd. Hun kan give dig forklaringen på, hvorfor et nudge virker og hvordan du kan påvirke mennesker. Yderligere kan hun oversætte de nye og svære begreber til dansk og give dig gode eksempler på, hvordan du kan ændre menneskers adfærd.

Mere information

Mål

Målet med denne masterclass er at give dig et effektivt værktøj til at arbejde aktivt med adfærd. Du lærer at skabe de rigtige rammer, der gør, at dine medarbejderes adfærd understøtter virksomhedens formål og målsætninger. Du lærer at mestre adfærdsdesign som et ledelsesværktøj til at udvikle, facilitere og implementere målbare adfærdsforandringer.

Varieret læring

Varieret undervisning er altafgørende, når du skal tilegne dig ny viden og praktisk erfaring. Derfor kombinerer denne masterclass både teori, metode, praksis og dialog. Det giver dig de bedste forudsætninger for efterfølgende at skabe vellykkede forandringer med adfærdsdesign. Masterclassen strækker over 5 dage af 5,5 time. Vi er nemlig klar over at du, ligesom os, har begrænset kapacitet for ny viden.

TEORI
En grundig introduktion til adfærdsdesign, sikrer dig et solidt fundament, når du senere skal arbejde med adfærdsdesign. Vi skal forbi videnskaben om menneskets (inkl. dine) tendenser og begrænsninger. Vi skal oversætte de komplekse teorier til konkrete adfærdsprincipper og virkemidler, der kan hjælpe dig med at forstå og løse de adfærdsproblematikker, som du som leder står overfor i hverdagen.
METODE
Gennem de 5 moduler vil du blive introduceret for og arbejde med enkelte og brugbare metoder. Igen er anvendelighed i fokus og derfor får du også mulighed for at afprøve metoderne på din egne cases. Du vil nok opdage at det er sværere at bruge metoderne i praksis. Derfor gør vi det, mens vi stadig er sammen.
PRAKSIS
Ny viden skal læres ”by doing”. Vi er overbeviste om, at du lærer bedst ved selv at have hænderne nede i teorierne og metoderne. Derfor inddrager vi en masse konkrete cases fra andre som har brugt adfærdsdesign og arbejder os igennem forskellige øvelser, så du får praktisk erfaring med at arbejde med adfærdsdesign.
DIALOG
Denne masterclass er designet til dig. Derfor sætter vi tid af til dialog, diskussion og spørgsmål, så du efter endt Masterclass, er klædt på til at arbejde med adfærdsdesign

Anvendelighed er nøgleordet

Nøgleordet for denne masterclass er Anvendelighed. Vi vil hellere give noget som du kommer til at bruge og som du føler dig tryg ved at bruge end noget der er alt for komplekst og som du glemmer hurtig efter.

Efter endt masterclass

Efter de 5 moduler, er du klædt godt på til at bruge adfærdsdesign som et strategisk ledelsesværktøj til at skabe succesfulde adfærdsforandringer. Du vil modtage et certifikat, der dokumenterer dine nye færdigheder.

Målgruppe

Arbejder du til dagligt med ledelse og ønsker du konkrete teknikker til at designe adfærd hos dine medarbejdere og skabe hurtige og synlige resultater – så garanterer vi dig for, at denne Masterclass er noget for dig.
Du arbejder eksempelvis som afdelingsleder eller projektleder og ønsker at opkvalificere dine kompetencer inden for forandringsledelse.

Ofte stillede spørgsmål

Modtag 9 gratis lektioner i nudgingFå redskaber til at forstå og arbejde med nudging. I korte lektioner forklarer vi dig teorierne og du får eksempler på løsninger.