Adfærdsdesign

Sådan forfører du mennesker og skaber resultater

Adfærdsdesign. Forfør dinne borgere, kunder eller medarbejdere og skab resultater. Adfærdsdesign bygger på videnskablig forskning om den menneskelige adfærd. Kom på kursis nudging og adfærdsdesign og lær, hvordan du kan flytte mennesker.

Defintion af adfærdsdesign

Hvad er adfærdsdesign egentlig?

Virksomheder og organisationer anvender adfærdsdesign, når de ønsker at fremme en bestemt adfærd hos deres brugere eller kunder. Adfærdsdesign er en tværfaglig tilgang til at påvirke menneskets adfærd, som tager udgangspunkt i den videnskabelige viden vi har om menneskets adfærd.

Adfærdsdesign handler om at designe vores omgivelser således, at vi kan hjælpe mennesker med at handle hensigtsmæssigt. Vi spørger ikke, hvad brugerne ønsker, vi designer verden, så den tilskynder dem til at træffe det ønskelige valg.

Adfærdsdesign adskiller sig nemlig fra mere traditionelle påvirkningsstrategier ved at påvirke adfærden i selve situationen. Det betyder, at ændringen i omgivelserne sker i det øjeblik, hvor vi ønsker, at mennesket skal have en anden adfærd. Man tager højde for at vi mennesker er glemsomme og lever i en travl hverdag, hvilket resulterer i, at vi glemmer eller ikke har overskud til at handle hensigtsmæssigt.

Adfærdsdesigns formål 

Adfærdsdesign har ofte et økonomisk og afsenderorienteret mål. Det betyder, at man som adfærdsdesigner ikke umiddelbart har en målsætning om at forbedre individets helbred, velstand og livskvalitet – som ved nudging. Adfærdsdesign fokuserer på at bruge viden fra psykologien, sociologien og antropologien og tager udgangspunkt i, at når vi ændrer verden, vil individet eller gruppen også ændre adfærd.

Adfærdsdesign forudsætter, at menneskelig adfærd sjældent er meget rationel og formålsstyret. Derfor anvender vi heller ikke spørgeskemaer og fokusgrupper. For det er vores erfaring, at der ofte er langt imellem det, mennesker siger de vil gøre, og det de reelt gør.

I stedet designer vi et forsøg og måler konkret, hvad der sker. Hvis vi ikke er tilfredse, justerer vi forsøget og måler igen. På den måde, får vi det sande billede af adfærden og de ønskede resultater.

Spørg aldrig kunderne – De lyver 

Nudging foredrag hos dig, giver dig viden og værktøjer til at ændre menneskers adfærd. Med nudging kan du skabe vedvarende adfærdsforandringer. Med et nudging foredrag får du øget din faglighed. Nudging foredrag giver dig og dine kollegaer hemmelighederne bag effektiv adfærdspåvirkning.

Gør som mange andre og book vores succesfulde nudging foredrag hos dig. Med et nudging foredrag kan du give dig og dine kollegaer ny viden og konkrete arbejdsværktøjer til at skabe vellykkede forandringer. Du øger din og dine kollegaers faglighed, samtidig med at I skaber målbare resultater.

Definitioner på adfærdsdesign

Adfærdsdesign handler helt grundlæggende om at påvirke vores valg og handlinger, ved at ændre på aspekter af vores omgivelser, der ud fra psykologisk teori, antages at have betydning for vores valg og handlinger.

Definition af adfærdsdesign fra bogen Adfærdsdesign af Jensen og Lieberoth.

Adfærdsdesign er kunsten at kunne ændre menneskers adfærd baseret på evidensbaserede indsigter om menneskers måde at træffe beslutninger på.

Definition af adfærdsdesign fra bogen Jytte fra marketing af Morten Münster.

Eksempler på adfærdsdesign

Hvorfor bruge adfærdsdesign?

Adfærdsdesign bygger på psykologerne Daniel Kahneman og Amos Tverskys forskning om den menneskelige bevidsthed. Gennem utallige videnskabelige eksperimenter har Kahneman og Tversky vist, at den menneskelige adfærd er irrationel og stærkt påvirket af konteksten.

Deres forskning beviser, at antagelserne om, at mennesket er fuldt rationel, fornuftig og i stand til at tage optimale beslutninger hele tiden, er en myte.

I stedet skal man se mennesket som uperfekt. Mennesket er følelsesdrevet, impulsiv og gør sjældent, hvad man regner med. Denne irrationalitet er et godt argument for anvendelsen af adfærdsdesign.

Er du nysgerrig på at vide mere om den menneskelig adfærd, så kan jeg anbefale dig at se dette interview med Daniel Kahneman.

Og kan du slet ikke få nok af at forstå den menneskelige adfærd, så kan jeg anbefale Daniel Kahnemans præsentation hos Google talks. Den er lang, men meget tankevækkende.

Læs også:

Modtag 9 gratis lektioner i nudgingFå redskaber til at forstå og arbejde med nudging. I korte lektioner forklarer vi dig teorierne og du får eksempler på løsninger.