Wayfinding, orientering og navigation

Hjælp dine borgere, gæster, patienter med at "finde vej” hos dig

Brave kan hjælpe med wayfinding og customer journeys

Wayfinding

Hvad er wayfinding?

Wayfinding er den samlede betegnelse for arbejdet med orientering, pejlemærker og navigation og betyder helt konkret ”at finde vej”. Wayfinding dækker over processen med at hjælpe borgere, gæster, patienter etc. fra én destination til en anden. Wayfinding er oftest nødvendig i bygninger med mange funktioner og hvor mange nye borgere besøger hver dag.

Har du eksempelvis en fast procedure, hvor dine besøgende skal trække et nummer eller dine patienter skal melde sin ankomst i receptionen. Så er wayfinding vejen frem.

Læs mere om wayfinding her

Hvad kan vi hjælpe dig med

Hos Brave har vi faglig viden og praktisk erfaring inden for wayfinding. Vi kan bl.a. hjælpe dig med:  

 • – Forbedre din organisations wayfinding – skabe pejlemærker, orientering og navigation.
 • – Skaber genkendelighed, der hjælper både borgere og personale.
 • – Give dig mere tid til dine kerneydelser.
 • – Styrke din organisation visuelle identitet.
 • – Målbare resultater.

Bliv ringet op

Lyst til at vide, hvordan dit wayfinding projekt kan se ud? Lad os ringe dig op.

Wayfinding strategi

At guide borgere fra A til B muligvis via C, D og E kan være en stor udfordring og kræver oftest en nøje tilrettelagt wayfinding strategi.

Det kan lyde enkelt, men når først man dykker ned i det, er det faktisk ret kompliceret. Hvordan orienterer folk sig egentlig, hvordan navigerer de rundt og hvordan husker de områder.

Desuden er hver situation forskellig. En god wayfinding strategi  kræver derforforståelse for brugernes kunnen, bygningens udformningen, kommunikationen, procedure etc.

Ifølge os, er en effektiv wayfinding strategi baseret på den menneskelig adfærd og karakteriseret ved bl.a. at være:

 • Let forståelig: Skab en klar og sammenhængende visuel kommunikation. Brug genkendelige ikoner, billeder og minimer mængden af tekst. Det er meget hurtigere for modtager at aflæse et ikon end at læse en tekst.
 • Relevant: Vis kun indhold, der er relevant og vigtigt for modtager i den situation vedkommende befinder sig i. Tænk i steps i stedet for hele rejsen. Hvilken information har modtager brug for, for at komme fra step 1 til step 2 og hvilken information er nødvendig ved step 2, for at komme til step 3 osv.

Følger man disse to step, er man godt på vej mod at skabe god wayfinding og glade besøgende.

Mangel på orientering og ulogisk navigation koster penge

På et hospital i USA brugte man årligt 8000 af personalets timer på at guide forvirrede patienter og pårørende rundt. Det svarer til 4-5 fuldtidsstillinger. Dårlig wayfinding kostede altså hospitalet flere tusind timer og penge hvert år.

En lignende historie kan Middelfart Sygehus fortælle. Efter undersøgelser, viste det sig, at 40 procent af alle besøgende spurgte om vej. Denne store forvirring skyldes et manglende overblik, tvetydighed og fravær af pejlemærker, som brugerne kunne navigere efter. Personalet brugte altså dyrbare tid, der kune være brugt på deres kerneydelser, på at guide besøgende rundt pga. af dårlig wayfinding.

Tallene fra de to cases, kan selvfølgelig ikke overføres direkte til din situation, men det giver er klart billede af, at en tydelig og forstå wayfinding, kan frigive vigtige ressourcer, såsom tid og penge, der i stedet kan bruges på jeres kerneydelser.

En god wayfinding kan dermed godt betale sig.

Hvordan kan du arbejde med wayfinding?

Når vi I Brave arbejder med wayfinding, arbejder vi typisk med 3 fokuspunkter:

 

1: Pejlemærker

For at skabe den bedst mulig forståelse af bygningens miljø, arbejder vi hos Brave med at markere og tydeliggøre nødvendige eller vigtige områder vha. af visuelle markører. Vores dygtige grafiker designer og tilpasser pejlemærkerne efter jeres visuelle identitet og skaber samtidig en bedre wayfinding. Visuelle pejlemærker kan være venteområdet på et hospital eller bogudlån på biblioteket. Nedenfor ses et kort over London, hvor man også har arbejdet med visuelle pejlemærker. Ved brug af disse pejlemærker, har man gjort det vigtigste mere synligt og gjort det nemmere for tursiterne at orientere sig om, hvor de forskellige seværdigeheder befinder sig.  Ved at arbejde med pejlemærker i din wayfinding strategi har man gjort det nemmere for modtagerne at indlejre de vigtige steder i deres hukommelse. Vi husker nemlig visuelle elementer langt bedre end tekst og abstrakt elementer.   

2: Orientering

Det næste fokuspunker, handler om orientering. For at kunne navigere korrekt, er man nødt til at have en forståelse for, hvor man selv befinder sig i bygningen og kunne orientere sig om. hvor man befinder sig i forhold til andre områder i bygningen.

Et kort, som vist på billedet, tillader at borgerne nemt kan danne sig et overblik, der gør den senere navigation meget nemmere. Orientering skaber desuden tryghed og mindsker stress og forvirring. 

3: Navigation

Nudging og navigation. Her fører vi eleverne ned til kælderen. Her kom der aldrig elever. En ny fortælling og branding af toiletterne har vendt billedet 100% Fra at være en grotte er skoletoiletterne nu et mødested. Brave

Det sidste fokuspunkt handler om at navigere folk fra en destination til en anden. Ud over at designe pejlemærker og orientering, som hjælper med at skabe et overblik over ”ruten”, arbejder vi også med navigation under ruten. Ved hjælp af fysiske elementer, ikoner og lign. hjælper vi med at guide mennesker til deres ønskede destination.

Billedet er fra et projekt lavet på Skolen ved søerne på Frederiksberg. Her havde de problemer med, at børnene ikke ville bruge toiletterne i kældren, fordi gangen var mørk. Desuden var det ikke tydeligt, at der var toiletter i kældren.  Problemerme blev løst gennem forståelse for menneskelig adfærd, wayfindingsprincipper og design. Se før og efter billeder her.

 

Dit wayfinding projekt

Et typisk wayfinding projekt består af følgende 10 steps:

 1. Dataindsamling vha. af observation og interviews.
 2. Identificering af problemer/knudepunkter.
 3. Analyse af borgernes adfærd, hvorfor gør de som de gør.
 4. Udvikling af løsningsforslag
 5. Pilotforsøg – test og måling af løsningen.
 6. Analyse og evt. justering af pilotforsøg.
 7. Grafisk præsentation af løsning.
 8. Udarbejdelse af rapport af forløb og resultater.
 9. Implementering.
 10. Opfølgning.

Bliv ringet op

Lyst til at vide, hvordan dit wayfinding projekt kan se ud? Lad os ringe dig op.

 

Funktion og æstetik

Når vi arbejder med wayfinding indtænker vi altid både det funktionelle og æstetiske aspekt. Skal arkitekturens oprindelige plan bevares, foretager vi vores arbejde i forlængelse heraf. Typografi, farver og andre artefakter bliver derfor holdt i den samme stil.

Grundlæggende handler wayfinding om at udvikle en klar strategi for, hvordan man får borgere til at bevæge sig korrekt rundt i bygningen.
 

Wayfinding kræver forskellige discipliner

Når vi I Brave arbejder med wayfinding arbejder vi med en masse forskellige discipliner. På den måde sikrer vi de bedste mulige løsninger for dig. Læs mere om, hvordan de forskellige discipliner kan anvendes i dit projekt:

Adfærd
I Brave er vi specialister i adfærd og nudging. Gennem videnskabelig forskning og erfaring, kender vi til menneskets adfærdsmønstre og dets tendenser og begrænsninger.

Vi ved, hvordan mennesker bedst mulig afkoder skiltning og hvorledes de fysiske omgivelser skal indrettes, så I får den ønskede adfærd og navigere jeres borgerne, patienter og kollegaer bedst muligt.

Læs mere om, hvordan vi gør her

 

Kommunikation
Hos Brave arbejder vi til dagligt med at gøre kommunikation nemt at forstå og få budskab omsat til handling. Vi ved, at mennesker ikke kan håndtere for meget information.

Derfor arbejder vi meget med visuel kommunikation. Vores dygtige grafiker designer genkendelige ikoner, som er lette at afkode og som er i tråd med kundens visuelle identitet.

Læs mere om, hvordan vi gør her.

 

Servicedesign
Hos Brave har vi altid et holitisk blik på den udfordring der præsenteres eller på den service der gives. Det vil sige, vi undersøger også, hvad der sker før og efter et problem eller en service finder sted
Ved at analyse hele forløbet (brugerrejsen) kan vi forbedre kvaliteten og samtidig styrke forholdet mellem personale og borgere.
Vi kortlægger derfor hele borgerens rejse og analyserer alle de berøringspunkter (touchpoints), hvor borgeren interagerer med organisationen. På den måde, kan vi identificere de barrierer og de ”svage” berøringspunkter, der afleder problemet eller påvirker kvaliteten af servicen.
Strategi
Dataindsamling, måling og analyse er fundamentet for vores beslutninger. Hos Brave går vi strategisk til værks, når vi laver forandringer. Før vi går i gang udvikler vi klar strategi for projektet. Hvilke data er nødvendige, hvilke målinger skal foretages og lign.

Et smilende personale er dårlig for wayfinding

Det kan lyde absurd, men et smilende personale kan faktisk være en dårlig ide, når man ønsker at guide sin modtager fra A til B.

Ønsker du eksempelvis din modtager til at trække et nummer og derefter gå til venteområdet for at vente på, at det bliver deres tur. Så skal du nøje overveje, hvorledes du placerer det søde personale.

Mennesker er nemlig flokdyr. Vi er psykologisk drevet af at gøre, hvad andre gør og søger oftest derhen, hvor de andre er. Du kan høre mere om, hvad denne flok mentalitet kan gøre for dig her.

Men hvad betyder det for dig? Jo det betyder, at et smilende ansigt inviterer til at blive spurgt. Er din information ikke god nok og er din wayfinding ikke intuitiv og tydelig nok, ja så søger vi mod mennesker. Det er både instinkt og let at gøre sådan. Pointen er, at det er NEMT at gøre. Det er rigtig vigtigt, at fokusere på at gøre det nemt, når man arbejder med wayfinding

God navigation betaler sig - wayfinding

God wayfinding betaler sig

Et besøg på et bibliotek, et rådhus, et hospitalet eller andet skal være en god oplevelse. Borgerne skal mødes med den rette information og informationen skal være let tilgængelig og nem at forstå.

God orientering er ikke kun nødvendig i indgangen. Borgerne skal under hele deres besøg nemt kunne orientere sig om, hvor de befinder sig i forhold til andre områder i bygningen.

Derfor har genkendelighed stor betydning når man arbejder med wayfinding Genkendelighed skaber nemlig tryghed hos borgerne, fordi de fra start ved, hvad de forskellige skilte betyder. Dette sikrer at borgerne sikret og nemt kan bevæge sig rundt uden at skulle tolke symboler, føler sig desorienteret eller spørge personalet. Dermed sparer genkendelighed også personalet tid og ressourcer.

Yderligere er det vigtigt, at organisationens identitet er synlig. Befinder man sig på Middelfart sygehus, skal det tydeligt afspejles i wayfindingen. Dette skaber ligeledes tryghed hos borgerne og styrker samtidig organisationens visuelle identitet.

Nudging foredrag hos dig, giver dig viden og værktøjer til at ændre menneskers adfærd. Med nudging kan du skabe vedvarende adfærdsforandringer. Med et nudging foredrag får du øget din faglighed. Nudging foredrag giver dig og dine kollegaer hemmelighederne bag effektiv adfærdspåvirkning.

 
Gør som mange andre og book vores succesfulde nudging foredrag hos dig. Med et nudging foredrag kan du give dig og dine kollegaer ny viden og konkrete arbejdsværktøjer til at skabe vellykkede forandringer. Du øger din og dine kollegaers faglighed, samtidig med at I skaber målbare resultater. >>