Du kan designe trivsel i folkeskolen og på skoletoiletterne

Du kan tale og du kan føle, når du har et problem. Du kan også skælde ud eller skrive en sur besked på intranettet. Men du kan også forsøge at gøre noget ved problemet. Prøv at elsk dem du er irriteret på og hjælp dem med en løsning.

Lykke Mejdal Jensen, lærer på Bagsværd Kostskole og Gymnasium skriver om skoletoiletter og hvordan hun i samarbejde med eleverne har får større trivsel. Ved et tilfælde fandt jeg denne artikel og blev ganske glad.

Lækre skoletoiletter – lad brugerne drive innovationen

Det er i hvert fald, hvad eleverne i 5.klasse på Bagsværd Kostskole og Gymnasium har oplevet efter bare et halvt år med faget Innovation på skemaet
Klamt, ulækkert og stinkende er ofte ord, der er forbundet med skoletoiletter. Det er ikke bare ubehageligt, men det kan i sidste ende gå ud over elevernes skolegang. Mange undersøgelser påviser en uheldig sammenhæng mellem dårlige toiletforhold og børns mistrivsel pga. inkontinens eller forstoppelse. ”Desværre finder man det ikke kun på gamle og nedslidte skoler – de dårlige toiletforhold havde også ramt vores kære skole i Bagsværd”, siger Maria Kruse, som er lærer i innovation på Bagsværd Kostskole og Gymnasium. ”Men i stedet for at lide, har vores to 5. klasser taget sagen i egen hånd. I løbet af dette skoleår har 5.a og b arbejdet med et innovativt forløb under overskriften: ”Rene, brugbare toiletter for alle”, afslutter Maria Kruse

Læs også hvordan skoletoiletter bliver løst på Frederiksberg

Innovationsforløbet startede med, at eleverne sikrede sig, at de havde et fælles udgangspunkt. De undersøgte, hvilken holdning skolens øvrige elever havde til toiletterne på skolen. Desværre var der bred enighed om, at toiletforholdene var i en ringe tilstand. Dette til trods for, at skolen havde sat ind med ekstra rengøring i løbet af dagen. Til gengæld var der ikke enighed om, hvilket problem der var værst.

DR viser et projekt som er udviklet af Brave

Dette gav anledning til næste fase. Problemgenkendelse og en prioritering af problemerne. Her opdagede klasserne, at lyde og lys har større betydning, end de først antog. Begge elementer kan øge eller mindske trygheden. Det er aldrig rart, når der fx er lydt eller for mørkt på et toilet. Allerede her blev gode løsninger fundet og noteret. Andre af de identificerede problemer skyldtes elevers uhensigtsmæssige adfærd.

For at finde løsninger herpå fik eleverne hjælp af adfærdsdesigner Ashley Brereton fra firmaet Brave, som introducerede dem for begrebet nudging. I nudging arbejder man på at give ”et kærligt puf i den rigtige retning” uden løftede pegefingre. I dette eksempel kunne det være at opsætte større skraldespande, så man undgår papir på gulvet, at flytte spejlene ud i gangen i stedet for at have dem inde på toiletterne, så der ikke opstår kø til toiletterne, bare fordi der skal sættes hår osv.

Med den viden de havde samlet her, blev eleverne bedt om at lave en skitse til verdens værste toilet. Der kom mange ”dårlige” ideer til, hvordan toiletter kan indrettes. For eksempel at sæbedispenseren er placeret meget langt væk fra håndvasken eller, at toiletpapiret er placeret tre skridt fra toilettet.
Nu vidste eleverne, hvad de skulle undgå. De fandt tommestokken frem og målte toiletterne op, så modellerne kunne laves i de rette målestoksforhold. Elevgrupperne gik derefter i gang med at bygge små modeller og indrette toiletterne med de elementer, de havde lært. Herefter forberedte eleverne 1 minuts oplæg, som forklarede, hvilke overvejelser de havde gjort, og hvilke løsninger de havde fundet på de forskellige problemer. Inden de var helt klar til at fremlægge projektet for skolens ledelse, gav eleverne hinanden feedback både i forhold til de valgte løsninger, men også i forhold til deres måde at fremlægge på.

Vinder af Hygiejneprisen i folkeskolen

Det var en begejstret ledelse, eleverne mødte. Det var helt tydeligt, at elevernes ideer var yderst velovervejede, gennemtænkte, brugervenlige og realistiske. Næste trin lå udenfor elevernes rækkevidde, da budget og ønsker skulle fremlægges og vurderes af bestyrelsen.

Nudging i folkeskolen

Inden 5. klasserne gik på sommerferie, modtog de den særdeles gode besked fra rektor: Deres ønske om nye toiletter vil i løbet af sommerferien blive en realitet – og det bliver ud fra deres ideoplæg og deres modeller!

Det har været et meget udbytterigt forløb, hvor eleverne har fået mange gode arbejdsprocesser ind under huden. De har ved hjælp af yderst brugbare metoder indenfor innovation oplevet, hvordan selv store problemer, som har stået på i rigtig mange år og som har været uløselige for selv de voksne omkring dem, kan løses og blive håndterbare og overskuelige

På skolen glæder man sig over, at eleverne ved skolestarten i august kunne tage toiletterne i brug og over, at deres store innovative forløb ”Rene, brugbare toiletter for alle” blev en succes.

Skrevet af Lykke Mejdal Jensen, lærer på Bagsværd Kostskole og Gymnasium

Du kan downloade artiklen her: Lykke og skoletoiletter


#nudging
#skoletoiletter