Nudging i stedet for uddannelse

Stig Hartmann Brask

Adfærdsdesigner hos Brave

Skal der uddannelse til eller kan man nudge sig frem?

Inden for hygiejne er der tradition for, at have fokus på uddannelsesvejen, når man skal have mennesker til, at efterleve god hygiejne. Denne tradition er god og nødvendig, men den er også dyr og langsommelig. Spørgsmålet er, om man kan komme hurtigere i mål med nudging? Det vil Stig Hartmann Brask, som er adfærdsdesigner hos Brave, svare på under konferencen hos Rådet for bedre hygiejne den 9. februar 2016.

Få et nudgingforedrag i din organisation

Læs om konferencen Skole og skoling. 

Skoletoiletter

Et stort og gammelt problem er hygiejnen på skoletoiletter. Vores påstand er, at det ikke kun er børnenes problem. Børn er ikke nogle svin på toilettet. De er ikke dårligere end almindelige voksne. Så derfor skal der ses anderledes på problemet omkring hygiejne og toiletter.

Læs: Hver tredie undgår skoletoiletterne, Berlingske, 2015.

Link til løsninger på adfærdsproblemer i folkeskolen
Nudging af skoleelever
Nudging og rengøring
Film om en ren folkeskole
Nudging på toilettet

Hos Brave løser vi adfærdsproblemer og holder foredrag om adfærdsstyring inden for salg og nudging af god adfærd. Se www.brave.dk