Virksomheder og organisationer anvender adfærdsdesign, når de ønsker at fremme en bestemt adfærd hos deres brugere eller kunder. Adfærdsdesign tager udgangspunkt i vores viden om menneskelig adfærd. Vi spørger ikke, hvad brugerne ønsker, vi designer verden, så den tilskynder dem til at træffe det ønskelige valg.

Adfærdsdesign har ofte et økonomisk mål og har ikke umiddelbart en målsætning om at forbedre individets helbred, velstand og livskvalitet – som ved nudging. Adfærdsdesign fokuserer på at udnytte viden fra psykologien, sociologien og antropologi. Adfærdsdesign tager udgangspunkt i, at når vi ændrer verden, vil individet eller gruppen også ændre adfærd.

Adfærdsdesign forudsætter, at menneskelig adfærd sjældent er meget rationel og formålsstyret. Derfor anvender vi heller ikke spørgeskemaer og fokusgrupper. For det er vores erfaring, at der ofte er langt imellem det, mennesker siger, de vil, og det de reelt gør. I stedet designer vi et forsøg og måler konkret, hvad der sker. Hvis vi ikke er tilfredse, justerer vi forsøget og måler igen. Så får vi det sande billede og de ønskede resultater.

Skrevet af
Ashley Brereton
Telefon: 50564248
E-mail: go@brave.dk