Din vej til et sundt og profitabelt arbejdsmiljø

Dit virksomhedskursus i nudging og adfærdsdesign

 

 

 

 

Kontakt

Chenna Deveril

chenna@brave.dk
6086 2011
 

 

Forbliver dine gode intentioner, kun intentioner?

Med ansvar for arbejdsmiljøet, er du stærkt motiviveret på at forbedre arbejdsforholdene og trivslen, men du føler dig alene og ofte taget forgivet. Du oplever desværre, at dine gode tiltag sjældent bliver til mere end intentioner.

Du undrer dig over, hvorfor medarbejderne ikke bruger deres hæve-sænke borde, som er bedre for deres kroppe eller hvorfor medarbejderne ikke benytter det anskaffede sikkerhedsudstyr, som reducerer deres risiko for en arbejdsulykke. Alternativt undrer du dig over trivselmålingerne og stressniveauet på arbejdspladsen og ønsker skabe større trivsel og glæde ved at gå på arbejde. 

Som AMR kan det virke frustrerende konstant at skulle informere, uden at der sker nogen reel handling hos medarbejderne. Med nudging og adfærdsdesign kan du måske få en anden løsning. 

Et dårligt arbejdsmiljø er også dårlig for økonomien. For en virksomheden koster en arbejdsulykke eller en sygemeldning dyrt i både sygefravær, rekruttering og oplæring af ny medarbejder. Derfor er det flere genvinster ved at arbejde med nudging og adfærdsdesign. 

Kurset er for dig, der arbejder med: 

 

 

Reserver din dato

[contact-form-7 404 "Ikke fundet"]

Prisen på dit kursus

Prisen er for et 2 dagskursus
for 15 personer

 

44.995,-*

(Pris pr. person for 2 kursusdage er 2.999,-)

*Prisen er ekskl. moms og transport. Prisen for kurset gælder for op til 15 deltagere. Ønsker du flere deltagere med. Ring og hør din pris på 6086 2011.

Dit udbytte

 

Når du får nudging og adfærdsdesign under huden, bliver det en religion. Gennem teori, dialog og praktiske øvelser får du nye færdigheder  Du får:

 • Nye redskaber til værktøjskassen – nudging og adfærdsdesign.
 • Hemmelighederne bag adfærdspåvirkning.
 • Konkrete adfærdsgreb, som du kan bruge til at styrke din virksomheds arbejdsmiljø
 • 2 enkelte og praktiske modeller til at arbejde med adfærdsforandringer og nudges.
 • Inspiration fra mange virkelige eksempler, hvor adfærdsdesign og nudging har skabt værdi.
 • Hands-on erfaring gennem miniworkshop
 • Aha oplevelser og muligvis pinlig selvindsigt.

Din virksomheds udbytte:

 • Medarbejdere med konkrete værktøjer til at forbedre arbejdsmiljøet 
 • Medarbejdere med evnerne til at facilitere succesfulde forandringsprocesser.
 • Medarbejdere der arbejder med menneskepsykologi for at fremme effektiv adfærd.
 • Medarbejdere der leverer hurtigere og målbare resultater.

Er du målgruppen?

Kurset henvender sig til dig, som arbejder med virksomhedens arbejdsmiljø.Du er eventuelt leder, AMR eller arbejder med LEAN. Du søger ny inspiration og nye værktøjer til at styrke arbejdsmiljøet indenfor et af følgende områder:

 

Nudging og adfærdsdesign kan hjælpe dig med:

 • Få nul arbejdslykker
 • Skabe en stærk sikkerhedskultur
 • Styrke samarbejde og kommunikation på byggepladsen
 • Øge produktivitet 
 • Korrekt bortskaffelse af affald
 • Øge brugen af sikkerhedsudstyr
 • Reducere økonomiske omkostninger ved bl.a. sygefravær og oplæring 
 • Minimere skilteskoven og fjerne behovet for gentagelser. 

 

Nudging og adfærdsdesign kan hjælpe dig med:

 • Forbedre det psysiske arbejdsmiljø
 • Styrke samarbejde og kommunikation
 • Øge produktivitet 
 • Minimere støj, forstyrrelser og koncentrationsbesvær
 • Reducere økonomiske omkostninger ved bl.a. sygefravær og oplæring 
 • Minimere skilteskoven og fjerne behovet for gentagelser. 
 • Styrke mental og fysisk sundhed 

 

Nudging og adfærdsdesign kan hjælpe dig med:

 • Øge brugen af værnemidler
 • Reducere fald og kontamineringsulykker
 • Øge efterlevelse af sikkerhedsinstruktioner og risikovurderinger. 
 • Styrke samarbejde og kommunikation 
 • Korrekt brug og bortskaffelse af kemikalier 
 • Øge produktionsflow 
 • Reducere økonomiske omkostninger ved bl.a. sygefravær og oplæring 
 • Minimere skilteskoven og fjerne behovet for gentagelser. 

Potentielle emner på dit kursus

På trods af forskellige brancher, har virksomheder ofte ligende problematikker, når det gælder arbejdsmiljøet. Her er et udvalg af emner vi senest har diskuteret. Hvilke emner kan du genkende fra dit arbejde?

Nr. 1. Produktudvikling

”Hvordan skaber jeg en ny kultur i virksomheden? Vi vil gerne være mere innovative. Vores virksomhed er god til drift, men hvordan får vi de ansatte til at arbejde med produktudvikling og forbedring af vores service?”

Metalprodukter til medicinalindustrien

 

Nr. 2. Sikkerhed i produktion

”De gamle medarbejdere slækker på sikkerheden i produktionen. De siger man ikke skal være bange for de kemikalier vi arbejder med. De har overlevet i produktionen i over 20 år og de fejler bestemt ikke noget. Mentaliteten smitter desværre af på vores yngre medarbejdere. Hvordan kan vi ændre denne mentalitet til sikkerheden i vores produktion?”

Produktion af medicin

Nr. 3. Dårligt samarbejde

”På vores arbejdsplads har vi to afdelinger. De har hvert deres speciale og de har ingen forståelse for hinandens arbejde og vil grundlæggende ikke samarbejde. Hvordan kan vi styrke samarbejdet mellem de to afdelinger?”

Social psykologisk organisation

Nr. 4. Støj

“Mine medarbejdere døjer med hovedpine og træthed. De beskriver i deres APV, at de oplever uhensigtsmæssigt meget støj og det slider på deres tålmodighed, trivsel og produktivitet. Hvordan kan vi arbejde bedre med at reducere støjen?”

Folkeskole

Nr. 5. Sikkerhedsanvisning

“Mange af vores kunder, som er håndværkere, kan ikke finde ud af at samle vores produkter korrekt på byggepladsen. Det har store økonomiske konsekvenser. Hvordan sikrer vi, at de gør det rigtigt?”

Producent af byggematerialer

Nr. 6. Rutinearbejde

”Kan man motivere mennesker, der arbejder med rutinearbejde? Vores medarbejdere arbejder med personsager og bunken af opgaver bliver aldrig mindre. Til gengæld bliver kravet til dokumentation højre og trivslen meget mindre”

Statslig arbejdsplads med borgerretssager

Kursus beskrivelse

Dit kursus

På dette kursus får I redskaberne til at skabe lykke på kontoret, færre arbejdsulykker, større tryghed eller øget sundhed. I får medarbejderne, der frivilligt bruger deres hæve-sænke borde, bruger sikkerhedsværn og glad for at gå på arbejde.  I lærer at slukke for ”skilteskoven” om påbud og store visioner på papkrus og plakater.

I stedet lærer I at skabe ægte målbare resultater på arbejdspladsen, der giver genlyd hos din ledelse, dit personale og ikke mindst i APV´en og/eller på antallet af arbejdsulykker.

Kursets varighed

Kurset er et 1 dagskursus og varer ialt 7 timer inkl. frokost pause.

Form

Kurset vil veksle mellem undervisning, dialog, praktiske øvelser. Vi er nemlig overviste om, at det er kombinationen af læringstile, der sikrer dig den bedst mulige læring og forståelse. Desuden slutter vi dag 2 af med en workshop, hvor vi i fællesskab arbejder med konkrete cases/udfordringer fra din hverdag.

Undervisere

Hos Brave er vi adfærdsnørder. Vi har stor teoretisk og praktisk erfaring med at skabe adfærdsforandringer.

Ashley Brereton

Ashley Brereton arbejder til dagligt passioneret med adfærd, ledelse og kommunikation på et strategisk niveau. Han har i en årrække rådgivet offentlig og private virksomheder i at udvikle og implementere vedvarende adfærdsforandringer med brugen af adfærdsdesign og nudging.

Han har stor erfaring med undervisning og formidling af adfærdsdesign og forandringsprocesser og som kursusdeltager vil du med garanti blive smittet af hans store interesse for området.

Ashley er uddannet cand. merc i Consumer Behavior fra CBS og har mange års erfaring inden for eksportsalg, medical devices, bygge-og softwarebranchen. Han har eksempelvis været salg og marketingschef i PCSYS og Ramirent. Det giver dig et solidt fundament for at tale om business og strategi med ham.

Chenna Deveril

Chenna Deveril er kandidat i digital design og kommunikation og arbejder til dagligt som adfærdskonsulent i Brave. Hun rådgiver bl.a. virksomheder i at udnytte viden om menneskers psykologi til at påvirke adfærd hos kunder og medarbejdere.

Med stor passion for området, underviser hun i adfærdsdesign og bidrager især med dyb indsigt i den menneskelige psykologi og adfærd. Hun kan give dig forklaringen på, hvorfor et nudge virker og hvordan du kan påvirke mennesker. Yderligere kan hun oversætte de nye og svære begreber til dansk og give dig gode eksempler på, hvordan du kan ændre menneskers adfærd.

Hvad siger andre?

Jeg synes at det var et godt kursus, hvor vi fik et grundigt indblik i, hvad nudging er (modsat adfærdsændring) og samtidig fik mulighed for at drøfte egne projekter. Personligt måtte jeg sande, at jeg var på vej i en forkert retning med det projekt, som Monica og jeg har gang i. Godt at vi havde et praktisk eksempel, som vi kunne få lov at erfare på. Jeg synes der var passende forhold mellem teori og praktiske eksempler. Tak for godt kursus

Liselotte Christensen

Tak for et dejligt inspirerende foredrag om Nudging. Det har født mange ideer, der skal ud og prøves af. Det er bestemt noget, jeg gerne vil arbejde videre med

Lis Rita Lyngby Petersen

Århh hvor er Brave inspirerende, når de byder på nye og effektive måder at tænke synlighed på. Ashley er ikke bare en der fortæller om nudging – han udlever det. Og det gør han professionelt og på en energisk og glad måde.

Lone Lisborg

Hvem bruger nudging og adfærdsdesign allerede?

 • Danske sygehuse anvender det, således at patienterne kommer hurtigere til lægen.
 • Skat anvender det, når de skal have unge til at interessere sig for Skat.
 • Mærsk anvender det for at mindske arbejdsulykker.
 • Folkeskolen anvender det til at skabe bedre trivsel.
 • DSB anvender det til at forhindre kunderne i at gå for tæt på sporet.
 • Københavns Lufthavn bruger det til at reducere flyforsinkelse.
Modtag 9 gratis lektioner i nudgingFå redskaber til at forstå og arbejde med nudging. I korte lektioner forklarer vi dig teorierne og du får eksempler på løsninger.