Kommuner og nudging

Kommuner og nudging

I dag har vi besøg af Holbæk Kommune, Sorø Kommune, Slagelse Kommune, nogle Gymnasier, Grafikere og Kommunikationsfolk. Vi skal tale om de menneskelige og økonomiske fordele der er ved Nudging. Vi skal tale om godt arbejdsmiljø, sundhed og lykke. Vi skal gennemgå metoderne til, at få mennesker til, at udføre en god handling. Det er sjovt og det er udfordrende – det er en helt anden må at tænke på og handle efter. Derfor mødes vi i dag, så der er fuldt hus. Er du interesseret i et nudgingkursus og viden om adfærdsdesign, så skriv til go@brave.dk.

Et kursus: Nudgingworkshop – Lær teori og prøv nudging i praksis
Et foredrag: 2 timers effektiv introduktion til nudging – Læs mere om nudgingworkshop

Kommuner får gavn af nudging

Med små nudges, kan du ændre mange menneskers adfærd. Kommuner og nudging er guld værd. Ved hjælp af nudging, kan du ændre det fysiske rum og få mennesker til frivilligt, at lave en ny handling. Du kan få dem til at rydde op efter sig selv, overholde deadlines, sikkerhedsregler og meget mere. Jo flere mennesker du skal påvirke, jo bedre er nudging, som investering. Små ændringer med tape, papir, afmærkninger, skraldespande osv. kan motivere borgerne til, at opføre sig meget mere hensigtsmæssigt.

Læs også, hvordan du hjælper mennesker til at træffe et godt valg

Kommuner taler pænt

For at få mange mennesker til, at yde en frivillig indsats, bør man få en anden måde, at tilgå mennesker. Det hele begynder med positiv psykologi. Det er denne tankegang kommunale medarbejdere kommer og tilegner sig på vores nudgingworkshop. Meget banalt kan man sige: Hvis du vil have mennesker til at arbejde frivilligt, skal du begynde med, at tale rigtigt pænt til dem. Taler vi pænt til borgerne, vil kommunen se, at mange flere vil gøre en frivillig indsats.

Læs hvordan lejre kommune arbejder med nudging

Der er stor forskel på at sætte et skilt op, hvor der står: DU MÅ IKKE SMIDE AFFALD HER (din idiot) – til at opsætte nogle ekstra affaldsspande som alle kan benytte og skrive: EN REN BY ER DEJLIGT – tak. Det lille ord “tak” er guld værd, hvis du vil have frivillig adfærd – det glemmes ofte.

Dog er der rigtig mange kommuner der er begyndt, at anvende nudging og får fantastiske resultater. I en kommune har vi arbejdet med nudging. Her var tilfredsheden med skoletoiletterne 3% – efter en stor indsats og et nyt menneskesyn, er vi oppe på 70% tilfredse elever! I Sønderjylland har vi arbejde med kommunen og givet dem en bedre forståelse af nudging. Det er begyndelsen på en rejse, der skaber store resultater. Med andre ord, er kommuner og nudging, guld værd.

Skrevet af Ashley Brereton