Til dig som gerne vil ændre en adfærd, men ikke ved hvordan det gøres

Vi hjælper dig til målbare resultater der giver dig succes.

Når vi, hos Brave, begynder med et projekt går vi videnskabeligt til værks, når vi arbejder med nudging og adfærdsforandringer. Det betyder, at vi starter med at forklare og visualisere, hvorfor problemet opstår.

Gennem dybdegående dataindsamling, måling og analyse, finder vi frem til en løsning, som passer bedst ind i din kontekst. Vi hjælper dig til en succesfuld implementering, som sikrer dig, at løsningen fører til den konkrete adfærd eller nudge.

Vi VED at der skal designes til vores “reptilhjerne” – eller sagt på en anden måde – vores naturlige instinkter og mønstre.

Nudging og adfærdsdesign hos brave

Indsigt

Du ønsker større indsigt i din målgruppes adfærd, så du kan blive bedre til at imødekomme målgruppen, samt opdage barrierer for at ændre målgruppens adfærd.

Løsning

Du ønsker en adfærdsforandring men har svært ved at se, hvordan den skal realiseres. Derfor ønsker du inspiration til løsningsforslag, som kan dokumentere en målbar effekt på din målgruppes adfærd.

Implementering

Du ønsker en adfærdsforandring men har svært ved at se, hvordan den skal realiseres. Derfor ønsker du inspiration til løsningsforslag, som kan dokumentere en målbar effekt på din målgruppes adfærd.

Kunder

Gratis online nudgingseminar

Modtag 9 gratis lektioner i nudgingFå redskaber til at forstå og arbejde med nudging. I korte lektioner forklarer vi dig teorierne og du får eksempler på løsninger.