Adfærdsdesign er nudging

Adfærdsdesign er din måde at ændre verden på til fordel for mennesker. Nudging er måden du ændre verden på. Nudging er et nyt redskab i værktøjskassen til at ændre menneskeadfærd. Nudging er et alternativ til informationskampagner, overvågning, straf og kontrol. Populært forklaret er nudging det at give et menneske et kærligt puf i den rigtige retning. Det hedder også adfærdsdesign. Det handler om at hjælpe mennesker til at træffe et bedre valg, som forbedrer deres helbred, velstand og livskvalitet. Der er forskellige definitioner på nudging. Her præsenterer vi to definitioner. Den første artikel er mere teoretisk og den anden er mere jordnær:

Forskellige teoretiske definitioner af nudging

Definition af nudging og eksempler på nudging igennem video cases

Hvorfor skal du anvende adfærdsdesign og nudging?

Nudging er baseret på frivillig adfærd. Vi designer verden, så mennesker automatisk gør det, der er mest hensigtsmæssigt. Frivillighedsprincippet er både godt for det enkelte menneske, men også samfundsøkonomisk. Derfor synes vi, at nudging er en smuk teori og fantastisk at udføre i praksis. Tænk hvis vi kan nudge mennesker og få en verden med:

  • Mindre affald på gaderne
  • Ældre motionerer og går mindre til læge
  • Alle sparer på energien, fordi det er nemt
  • Vi spiser sundt, fordi vi ikke kan lade være
  • Børnene vasker hænder, og de har færre sygedage

Brave leverer en bedre verden for mennesket igennem frivillighedsprincippet og nudging. Det er det, vi brænder for.

Kontakt os og vær med til at flytte verden.

Adfærdsdesign er en metodik til at skabe forandring, der bygger på den teoretiske retning, der kaldes behavioural economics.

Teoretisk bygger adfærdsdesign især på kognitiv psykologi som f.eks. adfærdsøkonomi og heraf nudging-teori.

Adfærdsdesign hviler på en antagelse om, at menneskelig adfærd sjældent er rationel og formålsstyret. Den er mere styret af impulser og reflekser.

Adfærdsdesign er opstået i ’00’erne, som reaktion på svindende effekt af markedsføring og kommunikation, store samfundsmæssige og globale udfordringer der har skabt en mere produktive tilgange til menneskelig adfærd.

Adfærdsdesign vandt for alvor ind med udbruddet af finanskrisen. Det mindre økonomiske råderum tydeliggjorde, at virksomheder, myndigheder mv. havde behov for sikre metoder til at ændre adfærd, som baserede sig på evidens.

Det betyder at der er en stor grad af måling af en given adfærd. Vi spørger ikke borgerne hvad de tænker. Vi kikker på deres adfærd. Ønsker vi en anden adfærd ændrer vi omgivelserne. Så kikker vi igen på udfaldet og tæller hvor mange der har ændret adfærd.

Skrevet af Ashley Brereton

Telefon: 50564248

E-mail: go@brave.dk

Modtag 9 gratis lektioner i nudgingFå redskaber til at forstå og arbejde med nudging. I korte lektioner forklarer vi dig teorierne og du får eksempler på løsninger.